அக்னிச் சிறகுகள் – மின்நூல் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ள

                                              apj.jpg?w=500

                                                        

நமது தாயகத்தின் பெருமையைத் தலைநிமிரச் செய்த மேதை…

நாட்டின் பாதுகாப்பிற்கு வானத்தில் வேலி கட்டியவர்…
இந்தப் ‘பாரதரத்னத்தின்’ அறிவியல் தவச்சாலையில்
பற்றி எறிந்த ‘அக்கினி’ பிரபஞ்ச வீதியையே சூடேற்றியது…
தினசரி பதினெட்டு மணி நேரம் கண்விழித்து ஆய்ந்த போதும்
கைவிரல்கள் என்னவோ வீணை மீட்டத் தவறியதில்லை…
இங்கே இவர் தம் கதை சொல்ல வருகிறார்.
இது இவர் கதை மட்டுமல்ல.
இந்திய அறிவியலின் மேன்மைக் கதை…
சோதனைகளின் சாதனைக் கதை…
உறுதிகொண்ட நெஞ்சின் ஓயாத உழைப்பின் கதை…
தாயகம் சாதித்துவிட்ட தன்னிறைவின் கதை…
தீர்க்க தரிசனத்தின் கதை…
ஒரு கடலோரப் படகுக்காரர் மகன்
கடலளவு விரிந்து இமயமாய் உயர்ந்த கதை.
ஒரு கவிஞன் விஞ்ஞானி ஆன கதை!

எ.பி.ஜே.அப்துல் கலாம் அவர்களின் சுயசரித நூலான  

அக்னிச் சிறகுகள் பதிவிறக்கம் செய்து படித்து மகிழுங்கள்.

DOWNLOAD LINK:
http://www.mediafire…evb447bwplqbvfr

Advertisements

Tamil Translation For English Words

A – வரிசை

ABACUS – மணிச்சட்டம்

ABBREVIATION – குறுக்கம்

ABDUCTION – ஆட்கடத்தல்

ABROAD – வெளிநாடு

ACCESSORY – துணைக்கருவி

ACCOUNTANT – கணக்கர்

ACORUS – வசம்பு

ACQUISITION – கையகப்படுத்தல்

ACRE – இணையேர்

ACROBAT, ACROBATICS – கழைக்கூத்து, கழைக்கூத்தாடி

ACT (OF LAW) – கட்டளைக்கோல், கட்டளைச்சட்டம்

ACTINIUM – நீலகம்

ACTIVITY – செய்கைப்பாடு

ACRYLIC – ஆக்கிரம்

ADAM’S APPLE – கண்டம்

ADAPTATION (DRAMA, MUSIC ETC) – தழுவல்

ADHESION – ஒட்டுப்பண்பு

ADHESIVE- பசைமம்

ADJECTIVE – பெயர் உரிச்சொல்

ADRENAL GLAND, ADRENALINE – அண்ணீரகம், அண்ணீர்

ADVANCE (MONEY) – முன்பணம், உளவாடம்

ADVERB – வினை உரிச்சொல்

AERIAL (ANTENNA) – வானலை வாங்கி

AEROBRIDGE – விமானப் பாலம், வான்பாலம்

AEROGRAMME – வான்மடல்

AEROPLANE – விமானம், பறனை

AEROSOL – சொட்டூதி

AGENT – முகவர்

AGENCY – முகமையகம்

AGRICULTURAL TRACT – பானல்

AGRICULTURE – கமம், விவசாயம், வேளாண்மை

AIDS (ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME) – வேட்டைநோய், உடற்தேய்வு நோய்

AILERON – இரக்கைத் துடுப்பு

AIR – காற்று

AIR BAG – (காப்புக்) காற்றுப்பை

AIR-CONDITIONER – குளிரூட்டி, குளிர்சாதனம், பனிக்காற்றுப்பெட்டி

AIR-COOLER – காற்றுப் பெட்டி

AIR FRESHENER – காற்றினிமைத் திவலை

AIR MAIL – வானஞ்சல்

AIR POCKET – காற்று வெற்றிடம்

AIR WAYBILL – வான் பார‌ப்ப‌ட்டி

AIRCRAFT – வானூர்தி

AIRCRAFT CARRIER – விமானம் தாங்கி கப்பல்

AIRHOSTESS – விமானப்பணிப்பெண்

AIRLINE – வான்வழி

AIRLINER – முறைவழி விமானம், முறைவழி வானுர்தி

AIRPORT – பறப்பகம், வானூர்தி நிலையம், வானிலையம்

AIRSPACE – வானெல்லை

AIRWORTHINESS – பறத்தகுதி

AIRWORTHY – பறத்தகுதியுள்ள

ALARM, ALARM CLOCK – அலறி, அலறிக் கடிகாரம்

ALARM CHAIN (IN TRAIN) – அபாயச் சங்கிலி

ALBINO, ALBINISM – பாண்டு, பாண்டுமை

ALBUM – செருகேடு

ALBUMIN – வெண்புரதம்

ALBURNUM – மென்மரம்

ALCHEMIST, ALCHEMY – இரசவாதி, இரசவாதம்

ALCOHOL – சாராயம்

ALFALFA – குதிரை மசால்

ALGAE – நீர்ப்பாசி

ALIGN, ALIGNMENT – சீரமை, சீரமைவு

ALLERGEN, ALLERGY – ஒவ்வான், ஒவ்வாமை

ALLIGATOR – ஆட்பிடியன்

ALLOY – உலோகக் கலவை

ALMOND – பாதாம்

ALUM – படிகாரம்

ALUMINIUM – அளமியம்

AMATEUR – அமர்த்தர்

AMBULANCE – திரிவூர்தி

AMERICIUM – அமரகம்

AMMONIA – நவச்சாரியம்

AMMONIUM CHLORIDE – நவச்சார வாயு/வளி

AMPLITUDE MODULATION (AM) / MEDIUM WAVE (MW) – மதியலை

ANACONDA – ஆனைக்கொன்றான், யானைக்கொன்றான்

ANCHOR – நங்கூரம்

ANDROGEN – ஆண்மையூக்கி

ANESTHETIC – உணர்வகற்றி

ANIMATION – அசைப்படம்

ANISE – சோம்பு

ANKLE – கணுக்கால்

ANT-EATER – எறும்புதின்னி

ANTENNA (TRANMIT OR RECEIVE) – அலைக்கம்பம்

ANTENNA (AERIAL) – வானலை வாங்கி, அலைவாங்கி

ANTHANUM – அருங்கனியம்

ANTIMONY – கருநிமிளை, அஞ்சனம்

ANTHROPODA – கணுக்காலி

ANTONYM – எதிர்ப்பதம்

APARTMENT (BLOCK) – அடுக்ககம்

APE – கோந்தி

APPLE – குமளிப்பழம் / அரத்திப்பழம்

APPLE CIDER VINEGAR – அர‌த்தி நொதிக்காடி, அர‌த்திக்காடி

APPLAUSE – கரவொலி

APPLIANCE – உபகரணம்

APPRECIATION – நயத்தல், மெச்சல்

APRICOT – சக்கரை பாதாமி

APRIL – மீனம்-மேழம்

APPOINTMENT (JOB) – பணி அமர்த்தம்

APPOINTMENT (MEETING) – (சந்திப்பு) முன்பதிவு

APPROACH (v.) – அண்மு (வினைவேற்சொல்), அணுகு (வினைவேற்சொல்)

APRON (AIRPORT) – ஏற்றிடம்

APRON (KITCHEN) – சமயலுடை

AQUAMARINE – இந்திரநீலம்

ARBITRATION POWERS – யதேச்சாதிகாரம், மேலாண்மையுரிமை

ARC LAMP – வில் விளக்கு

ARCH – தோரணவாயில், வளைவு

ARCH-BISHOP – பேராயர்

ARCH-DIOCESE – பேராயம்

ARECANUT – பாக்கு

ARENA – கோதா

ARGON – இலியன்

ARMED – ஆயுதபாணி

ARMNAMENT – படைக்கலம்

ARREARS – ஆண்டைச்சிகை, நிலவுத்தொகை

ARROGANCE – ஆணவம், தெனாவெட்டு

ARROWROOT – கூவை

ARSENIC – பிறாக்காண்டம்

ARTERY – தமனி

ARTILARY – பீரங்கிப் படை

ARTHRITIS – கீல்வாதம், மூட்டுவாதம்

ARTISAN – கைவினைஞர்

ASAFOETIDA – பெருங்காயம்

ASBESTOS – கல்நார்

ASPARAGUS – தண்ணீர்விட்டான்

ASPHALT – நிலக்கீல்

ASSASINATION – வன்கொலை

ASSEMBLY (MANUFACTURING) – ஒன்றுகூட்டல்

ASSEMBLY (STRUCTURE) – கட்டகம்

ASSEMBLY-LINE – ஒன்றுகூட்டு வரிசை

ASSUMPTION – தற்கோள்

ASSURANCE – காப்பீட்டுறுதி

ASTEROID – சிறுகோள்

ASTROLOGY – ஐந்திரம்

ASTONISHMENT – திகைப்பு, ஆச்சரியம்

ASTRINGENT – துவர்ப்பி

ASTRONAUT – விண்வெளி வீரர்

AUGUST – கடகம்-மடங்கல்

AUTHENTICITY, AUTHENTIC – சொக்க(மான), சொக்கம்

ATTAIN (v.) – எய்து (வினை வேற்சொல்)

ATTENDANT – ஏவலாள்

ATHLETICS – தடகளம்

ATOL – பவழத்தீவு

ATOMIC BOMB – அணுகுண்டு

ATONEMENT – பரிகாரம், பிராயச்சித்தம்

AUDIO – கேட்பொலி

AUDIO-CASSETTE – ஒலிப்பேழை

AUTOMATIC TELLER MACHINE (ATM) – தானியங்கி பணவழங்கி

AUTOMOBILE – உந்துவண்டி, தானுந்து

AUTORICKSHAW – தானி

AUTUMN – கூதிர்காலம், இலையுதிர்காலம்

AQUA REGIA – அரசப்புளியம்

AVAILABLE, AVAILABILITY – கிடைக்கும், கிடைக்கப் பெறுதல்

AVALANCHE – பனிச்சரிவு

AVENUE – நிழற்சாலை

AVIATION – பறப்பியல்

AVIONICS – பறப்பு மின்னணுவியல்

AVOCADO – வெண்ணைப் பழம்

AXLE – இருசு, அச்சாணி

B – வரிசை

BABCHI SEEDS – கற்பகரிசி கற்பூரவரிசி

BACKBITING – புறங்கூறல்

BACTERIA – குச்சியம்/குச்சியங்கள்

BACKGAMMON – சொக்கட்டான்

BACKWATER – உப்பங்கழி, காயல், கடற்கழி

BACKYARD – புறங்கடை, புழக்கடை, கொல்லை

BACON – உப்புக்கண்டம்

BADMINTON BALL – பூப்பந்து

BADGE – வில்லை

BAKER – வெதுப்பகர்

BAKERY – அடுமனை, வெதுப்பகம்

BAIT – இரை

BALANCE SHEET – ஐந்தொகை

BALCONY – மேல்மாடம், மேன்மாடம், உப்பரிகை

BALL – பந்து

BALL BADMINTON- பூப்பந்தாட்டம்

BALL BEARING – மணித்தாங்கி

BALL-POINT PEN – (பந்து)முனை எழுதுகோல்

BALOON – வளிக்கூண்டு, வாயுக்கூண்டு, புகைக்கூண்டு

BANDAGE – கட்டு

BANK (MONEY) – வைப்பகம்

BANK (RIVER) – ஆற்றங்கறை

BANNER – பதாகை

BANYAN TREE – ஆலமரம்

BAR (DRINKS) – அருந்தகம்

BAR CODE – பட்டைக் குறியிடு

BARBER – நாவிதன்

BARBADOS CHERRY – சீமைநெல்லி

BARGAIN – பேரம் பேசு

BARIUM – பாரவியம்

BARK (TREE) – மரப்பட்டை

BARLEY – வால்கோதுமை

BARRACUDA – சீலா மீன்

BARRISTER – வழக்குரைஞர்

BASE PAY – தேக்கநிலை ஊதியம்

BASEBALL – அடிப்பந்தாட்டம்

BAT (ANIMAL) – வவ்வால்

BAT (SPORT) – மட்டை

BATALLION – பட்டாளம்

BATH-TUB – குளியல் தொட்டி

BATTLE-FIELD – போர்க்களம், செருக்களம்

BATSMAN (CRICKET) – மட்டையாளர்

BATTER (BASEBALL) – மட்டையாளர்

BAY – விரிகுடா

BEAM – உத்திரம்

BEAVER – நீரெலி

BEE’S WAX – தேன்மெழுகு

BEER – தோப்பி

BEETROOT – செங்கிழங்கு

BELLY-WORM – நாங்கூழ், நாங்குழு

BELT (WAIST) – இடுப்பு வார்

BERRY – சதைக்கனி

BERYLIUM – வெளிரியம்

BIBLE – வேதாகமம்

BICEPS BRANCHII MUSCLE – இருதலைப்புயத்தசை

BICEPS FEMORIS MUSCLE – இருதலைத்தொடைத்தசை

BICEPS MUSCLE – இருதலைத் தசை

BICYCLE – மிதிவண்டி,

BILBERRY – அவுரிநெல்லி

BILE – பித்தம்

BILL – விலைப்பட்டியல்

BILLIARDS – (ஆங்கிலக்) கோல்மேசை

BILLION – நிகற்புதம்

BINOCULAR – இரட்டைக்கண்நோக்கி

BISCUIT – மாச்சில்

BISMUTH – அம்பரை, நிமிளை, மதுர்ச்சி

BISON – காட்டேணி

BIT – துணுக்கு

BLACK – கருப்பு, கார்

BLACK GRAM – உளுத்தம் பருப்பு

BLACK EYED PEAS – வெள்ளை காராமணி

BLACKBERRY – நாகப்பழம்

BLACKBUCK – வேலிமான்

BLACKSMITH – கொல்லர்

BLADE – அலகு

BLEACHING POWDER – வெளுப்புத் தூள், வெளிர்ப்புத் தூள்

BLENDER – மின்கலப்பி

BLISTER PACK – கொப்புளச் சிப்பம்

BLUE – நீலம்

BLUEBERRY – அவுரிநெல்லி

BLUE VITRIOL – மயில்துத்தம்

BLUE-BELL – நீலமணி

BLUNT – மொண்ணையான, மொண்ணையாக

BLOOD VESSEL – குருதி நாடி, ரத்தக் குழாய்

BLOTTING PAPER – உறிஞ்சுதாள்

BOA (CONSTRICTOR) – அயகரம்

BOAT – தோணி, படகு

BOAT HOUSE – படகுக் குழாம்

BOILER – கொதிகலன்

BODYGUARD – மெய்க்காப்பாளர்

BOMB – வெடிகுண்டு

BONE, BONE MARROW – எளும்பு, மஜ்ஜை

BOOK – புத்தகம், நூல்

BOOK-KEEPING – கணக்குப்பதிவியல்

BOOMERANG – சுழல்படை

BOOT (FOOTWEAR) – ஜோடு

BOTHERATION – உபாதை

BORAX – வெண்காரம்

BORDER – எல்லை

BOREDOM – அலுப்பு

BOREWELL – ஆழ்குழாய் கிணறு

BORING – அலுப்பான

BORON – கார்மம்

BORROW – இரவல் வாங்கு

BOTTLE GOURD – சுரைக்காய்

BRAILLE – புடையெழுத்து

BRAKE – நிறுத்தான், நிறுத்தி

BRASS – பித்தளை

BRASSIERE – மார்க்கச்சு

BRAVADO – சூரத்தனம்

BREAD – ரொட்டி

BREWER’S YEAST – வடிப்போனொதி

BRIEFCASE – குறும்பெட்டி

BRIDGE – பாலம், வாராவதி

BRINJAL – கத்திரிக்காய்

BRITTLE, BRITTLENESS – நொறுங்கும், நொறுங்குமை

BROADBAND, BROADBAND CONNECTION – அகண்ட அலைவரிசை, அகண்டலைவரிசை இணைப்பு

BROCCOLI – பச்சைப் பூக்கொசு

BROKEN BEANS – மொச்சைக் கொட்டை

BROKER – தரகர்

BROKERAGE FIRM – தரககம்

BROMINE – நெடியம்

BRONZE – வெண்கலம்

BROOCH – அணியூக்கு

BRUISE – ஊமையடி

BRUSSELS SPROUTS – களைக் கோசு

BUBBLE WRAP – குமிழியுறை, குமிழிச் சிப்பம்

BUBONIC PLAGUE – அரையாப்பு(க்கட்டி)க் கொள்ளைநோய்

BUDGET – பொக்கிடு (வினை), பொக்கீடு

BUG (SOFTWARE) – இடும்பை

BUGLE – ஊதுகொம்பு

BULB (ELECTRIC) – மின்குமிழ்

BULLDOZER – இடிவாரி

BUN – மெதுவன்

BUNDLE – பொதி

BUOY (OF AN ANCHOR) – காவியா, காவியக்கட்டை

BURIAL URN – முதுமக்கள் தாழி

BURNER – விளக்குக்காய்

BUS – பேருந்து

BUS STOP – பேருந்து தரிப்பு, பேருந்து நிறுத்தம்

BUSH – புதர், பற்றை

BUSH (MECHANICAL) – உள்ளாழி

BUSINESS VISA – வணிக இசைவு

BUSY – வேலையாக/கம்மக்கையாக, வேலையான/கம்மக்கையான

BUTTER – வெண்ணெய்

BUZZER – இமிரி

C – வரிசை

CAB – வாடகைச் சீருந்து

CABBAGE – முட்டைக் கோசு

CABLE – வடம்

CABLE CAR – கம்பிவட ஊர்தி

CABIN – சீற்றறை

CACTUS – சப்பாத்திக் கள்ளி

CADMIUM – நீலீயம்

CAECIUM – சீரிலியம்

CAFFEINE – வெறியம்

CAKE – இனியப்பம்

CAKE SHOP – இனியப்பகம்

CALCIUM – சுண்ணம்

CALENDAR – நாள்காட்டி

CALIPER – நழுவிடுக்கி

CALL OPTION – வாங்கல் சூதம்

CALL TAXI – அழைப்பூர்தி

CALCIUM – சுண்ணம்

CALCULATOR – கணிப்பான்

CALUMNY – வசை

CAMCORDER – நிகழ்பதிவி

CAMEL – ஒட்டகம்

CAMERA – நிழற்படக்கருவி/நிழற்படவி

CAMPHOR – கற்பூரம்

CANAL- கால்வாய்

CANINE – கோரைப்பல்/நாய்ப்பல்

CANNIBAL, CANNIBALISM – தன்னினத்தின்னி, தன்னினத்தின்னல்

CANNON – பீரங்கி

CANOE – வள்ளம்

CANOPY – கவிகை

CANTELEVER – துருத்துவிட்டம்

CANTONMENT – பாளையம், படையிடம்

CANVAS – கித்தான்

CANVAS SHOE – கித்தான் சப்பாத்து

CANYON – ஆற்றுக்குடைவு

CAPE – கடல்முனை, நிலமுனை, கரைக்கூம்பு

CAPSTAN – நங்கூரவுருளை

CAPTAIN (FLIGHT) – குழுத்தலைவர்

CAPTAIN (SHIP) – மீகாமர்

CAPTAIN (SPORT) – அணித்தலைவர்

CAR – சீருந்து

CAR RENTAL – சீருந்து இரவல், சீருந்து இரவலகம்

CAR VACUUM – சீருந்து தூசி உறிஞ்சி/சீருந்து வெற்றிடவுறிஞ்சி

CARAMEL – எரிசர்க்கரை

CARBURETOR – காற்றுக்கலக்கி

CARBOHYDRATE – மாவுச்சத்து

CARBON – கரிமம்

CARBON PAPER – கரிப்படித்தாள்

CARBORUNDUM – தோகைக்கல்

CARD READER – அட்டைப் படிப்பி

CARDAMOM – ஏலக்காய்

CARETAKER GOVERNMENT – காபந்து அரசு

CAROL – ஞானகீதம்

CARPENTER – தச்சர்

CARPET – தரைப்பாய்

CARRIER TRUCK – தாங்குந்து

CARROM (BOARD) – சதுப்பலகை

CARROT – மஞ்சள் முள்ளங்கி/செம்மங்கி/

CARTILEGE – குடுத்தெலும்பு

CARTOON – கருத்துப்படம்

CAROUSAL (AMUSEMENT) – குதிரை ராட்டிணம்

CAROUSAL (CONVEYOR) – சக்கரவியூகம்

CASUARINA – சவுக்கு

CASH – காசு, ரொக்கப்பணம்

CASHIER – காசாளர்

CAST IRON – வார்ப்பிரும்பு

CASTING – வார்ப்படம்

CASTLE IN THE AIR – மனக்கோட்டை

CAT – பூனை

CAT’S EYE – வைடூரியம்

CAT FISH – கெளுத்தி

CATALYST – வினையூக்கி

CATALYTIC CONVERTER – மாசகற்றி

CATARACT – கண்புரை

CATERING – ஊட்டநெறி

CAT’S EYE – வைடூரியம்

CAT FISH – கெளுத்தி

CATECHIN – காசிச்சத்து

CATECHU – காசிப்பட்டை

CAULIFLOWER – பூக்கோசு, பூங்கோசு

CAUSTIC SODA – சாடாக் காரம்

CAVALRY – குதிரைப்படை

CAYENNE PEPPER – சீமைப்பச்சைமிளகாய், பேய்மிளகாய்

CEDAR – தேவதாரு மரம்

CEILING – உட்கூரை

CEILING FAN – கூரை விசிறி

CELERY – சிவரிக்கீரை

CELL PHONE (MOBILE PHONE) – கைபேசி, நகர்பேசி, அலைபேசி

CELLULOSE – மரநார்

CEMENT – சீமைக்காரை, பைஞ்சுதை

CENTIGRADE SCALE – சதாம்ச அளவு

CERAMIC TILE – வனையோடு

CERAMIC – வனைபொருள்

CEREMONY – சடங்கு, சடங்காச்சாரம், வினைமுறை

CERTIFY, CERTIFICATE – சான்றளி, சான்றிதழ்

CESIUM – சீரிலியம்

CESS – தீர்வை

CEYLON PLUM – சொத்தைக்களா

CHAIR – கதிரை, நாற்காலி

CHALK – சுண்ணங்கட்டி

CHALLENGE – அறைகூவல்

CHAMOMILE – சீமைச்சாமந்தி

CHAOS – கசகு

CHARGER – மின்னூட்டி

CHAUVINISM – குறுகியவாதம்

CHAUVINIST – குறுகியவாதி

CHAYOTE – சௌச்சௌ, சவுச்சவ்

CHECK-IN – பயண் ஆயத்தம்

CHECK-IN (LUGGAGE), CHECKED LUGGAGE – சரக்கிடு, சரக்கிட்டச் சுமை(கள்)

CHECK-POST – சோதனைச் சாவடி

CHECQUE – காசோலை

CHECQUE-BOOK – காசோலை ஏடு

CHEESE – பாலாடைக்கட்டி

CHEESE SPREAD – பாலாடைத் தடவை

CHEETAH – சிறுத்தைப்புலி

CHEMIST – வேதியியலர்

CHERRY – சேலா(ப்பழம்)

CHESS – சதுரங்கம்

CHICADA – சிள்வண்டு

CHICKEN-POX – சின்னம்மை, சிச்சுலுப்பை

CHICKPEA – கொண்டைக்கடலை

CHICORY – காசினிவிரை

CHIKUNGUNYA – மூட்டுக்காய்ச்சல்

CHIMNEY – புகைப்போக்கி

CHIPS (EATABLE) – சீவல்

CHISEL – உளி

CHIVES – உள்ளித்தழை, பூண்டுத்தழை

CHLORINE – பாசிகை, லவணசாரம்

CHLORINATION – பாசிகவூட்டல்

CHLOROFORM – ஒருக்கொள்ளிய முப்பாசிகம்

CHOCOLATE – காவிக்கண்டு

CHOKER (NECKLACE) – அட்டிகை

CHOLOROPHYL – பச்சையம்

CHOLERA – வாந்திபேதி

CHOLESTROL – ரத்தக் கொழுப்பு

CHRISTMAS – நத்தார்

CHROMIUM – நீலிரும்பு

CHRONOMETER – காலமானி

CIGAR – சுருட்டு

CIGARETTE – தம், வெண்சுருட்டு

CINNAMON – லவங்கப் பட்டை

CIRCUIT BREAKER – சுற்று முறிப்பான்

CIRCULAR – சுற்றரிக்கை

CIRCULATE – சுற்றனுப்பு

CIRCUS – வட்டரங்கு (PLACE), வட்டரங்கு வித்தை (TRICKS)

CITIZEN – குடிமகள் (f), குடிமகன் (m), குடிநபர்

CITIZENSHIP – குடியுரிமை

CIVET CAT – புனுகுப்பூனை

CIVIL SUPPLIES – குடிமைப்பொருள்

CLAIRVOYANCE – தெளிவுக்காட்சி

CLAMP – இறுக்கி, கவ்வி, பற்றி

CLARINET – காகளம்

CLARITY – தெளிமை, தெளிவு

CLAUSE (OF A LAW) – உறுப்புரை

CLERK – எழுத்தர்

CLIENT – வாடிக்கையர், வாடிக்கையாளர்

CLIFF – ஓங்கல்

CLINIC – மருத்துவகம்

CLIP – பிடிப்பி

CLONE – போலிகை

CLOSED CIRCUIT CAMERA – நெருங்கி சுழலும் நிழற்படக்கருவி/நிழற்படவி

CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) – சுற்று மூட்டத் தொலைக்காட்சி

CLOVE – கிராம்பு

CLOVER – சீமைமசால்

CLUB – மன்றகம்

CLUB (RECREATIONAL) – மனமகிழ் மன்றம்

CLUTCH – விடுபற்றி

CO-ORDINATE – ஒருங்கியக்கு (act.), ஒருங்கியங்கு (pas.)

CO-ORDINATION – ஒருங்கியக்கம்

CO-ORDINATOR – ஒருங்கியக்குநர்

COAT – குப்பாயம்

COBALT – மென்வெள்ளி

COBBLER – சக்கிலியர்

COCKPIT – விமானியறை

COCOON – கூட்டுப்புழு

COCONUT – தேங்காய், கோம்பை (empty, without husk/உமியகற்றப்பட்ட)

COCONUT SHELL – சிரட்டை, கொட்டாங்குச்சி

COD – பன்னா

CODE (OF LAW) – சட்டக்கோவை

COFFEE – குழம்பி, கொட்டை வடிநீர்

COKE – கற்கரி

COLLAR (SHIRT) – கழுத்துப் பட்டி

COLLAR BONE – காறையுலும்பு

COLLATERAL – பிணையம், பிணையத் தொகை

COLLEGE – கல்லூரி

COLLOID – கூழ்மம்

COLLOIDAL SILVER – வெள்ளிக் கூழ்மம்

COLON – முன் சிறுகுடல்

COLOUR PENCIL – வண்ண விரிசில்

COLUMBIUM – களங்கன்

COMET – வால்வெள்ளி

COMMANDER – படைத்தலைவர்

COMMANDO – அதிரடிப்படையர்

COMMISSION – ஆணைக்குழு

COMMISSION (PAYMENT) – பணிப்பாணை

COMMITTEE – செயற்குழு

COMMODITY – பண்டம்

COMMOMORATIVE – ஞாபகார்த்தம்

COMMUTATOR – திசைமாற்றி

COMPASSION – ஈவிறக்கம்

COMPACT DISK – குறுவட்டு, குறுந்தட்டு

COMPANY (ESTABLISHMENT) – குழுமம்

COMPASS – கவராயம்

COMPLACENCY – பொய்யின்பம்/தன்மகிழ்ச்சி

COMPLAINT – புகார்

COMPLIANT, COMPLIANCE – இணக்கமான, இணக்கம்

COMPUTER – கணிப்பொறி, கணினி

COMPUTERIZED NUMERICAL CONTROL (C.N.C.) MACHINE – கணிமுறை கடைப்பொறி/கணிக்கடைப்பொறி

CONCENTRATE, CONCENTRATION – கவனி, கவனம்

CONCENTRATION (ACID, CHEMICALS) – செறிவு

CONCERN (BOTHERATION) – இடர்ப்பாடு

CONCERT – கச்சேரி

CONCOCTION – கியாழம்

CONCRETE – கற்காரை

CONDENSED MILK – குறுகியப் பால்

CONDITION (TERMS) – அக்குத்து

CONFECTIONARY – பணிகாரம்

CONFECTIONER – பணிகாரர்

CONFERENCE – கருத்தரங்கு

CONFERENCE CALL – கலந்துரையாடல் அழைப்பு. கலந்தழைப்பு

CONIFER, CONIFEROUS FOREST – ஊசியிலை மரம், ஊசியிலைக் காடு

CONFIDENCE – தன்னம்பிக்கை

CONFIDENTIALITY, CONFIDENTIAL – மந்தணம், மந்தணமான

CONIFEROUS FOREST – ஊசியிலைக் காடு

CONJUCTIVITIES – வெண்விழி அழற்சி, விழிவெண்படல அழற்சி

CONSCIENCE – மனசாட்சி

CONSCRIPTION – படையாட்சேர்ப்பு

CONSTITUENCY – தொகுதி

CONSUMER – பாவனையாளர், நுகர்வர்

CONSISTENCY, CONSISTENT – ஒருதரம், ஒருதரமான/ஒருதரமாக

CONTACT – தொடர்பு

CONTACT (TOUCH) – தொற்று

CONTACT LENS – விழிவில்லை

CONTAINER – சரக்குப் பெட்டகம்

CONTAINER – கொள்கலன்

CONTEXT – இடஞ்சொற்பொருள்

CONTINENT – கண்டம்

CONTRACEPTIVE – கருத்தடையி

CONTRAST – உறழ்பொருவு, மலைவு

CONTROVERSY – சர்ச்சை

CONVENOR – அவைக்கட்டுநர், அழைப்பர்

CONVEYOR BELT – கொண்டுவார்

CONVICTION – திடநம்பிக்கை

CONVINCE (v.) – நம்பவை (வினை வேற்சொல்)

COOKY – ஈரட்டி

COOLANT – குளிர்பொருள்

COPPER – செம்பு, செப்பு, தாமிரம்

COPPERNICKEL – கல்வெள்ளி

COPPER SULPHATE – மயில்துத்தம்

CORAL – பவழம், முருகைக்கல்

COREL TREE – கல்யாணமுருங்கை

CORK – தக்கை

CORMORANT – காரண்டலம்

CORN – மக்காச் சோளம்

CORN FLAKES – சோளத்துருவல்

CORNEA – விழிவெண்படலம்

CORNICE – கொடுங்கை

CORROSION – அரிப்பு

COTTAGE – குடில்

COTTAGE CHEESE – பால்கட்டி

COUNTER – முகப்பு

COUPE – பதுங்கறைச் சீருந்து

COURIER – தூதஞ்சல்

COURTESY – பணிவன்பு

COVERAGE (NETWORK, TEST ETC.) – துழாவுகை

CRAB – நண்டு

CRACK – வெடிப்பு

CRAFTSMAN – கைவினைஞன்

CRAYON – வண்ணக்கட்டி, மெழுகு விரிசில்

CRANE (BIRD) – கொக்கு

CRANE – பளுதூக்கி

CRATER – கிண்ணக்குழி

CREDIT (LOAN) – கடன்

CREDIT (ADDITION INTO BANK ACCOUNT) – வரவு (தமிழ்க் குறி “”)

CREDIT CARD – கடனட்டை

CREAK(ING SOUND) – கீரிச்சொலி

CREMATORIUM – சுடுகாடு, சுடலை

CRICKET – துடுப்பாட்டம், மட்டைப்பந்து

CRICKET (INSECT) – சீரிகை

CRITIC – திறனாய்வாளர்

CROTCH – கவட்டை

CRUISE (v.) – சீரியங்கு (வினை)

CRUISE CONTROL – சீர்வேகக்கருவி

CRUISING SPEED – சீரியங்கு வேகம், சீர்வேகம்

CRUST (EARTH) – (புவி)ஓடு

CRYSTAL – பளிங்கு

CUBICLE – குறுவறை

CURRENT (PRESENT, INSTANT, EG. CURRENT MONTH) – நாளது (எ.க. நாளது மாதம்)

CURRICULUM – பாடவிதானம், பாடத்திட்டம்

CURTAIN – திரைச்சீலை

CUTICLE – புறத்தோல்

CUMIN – ஜீரகம்

CUP – கோப்பை

CURFEW – ஊரடங்கு

CURRENT (ELECTRICITY) – மின்னோட்டம் (மின்சாரம்)

CURRENT (SEA) – நீரோட்டம்

CURD – தயிர்

CURIUM – அகோரியம்

CUSTOMS (IN AIRPORT, BORDER ETC) – சுங்கம், ஆயம்

CUTTER (VESSEL) – கத்திக் கப்பல்

CUTTLEFISH – கணவாய்

CYCLE – மிதிவண்டி

CYCLE-RICKSHAW – மிதியிழுவண்டி

CYCLOSTYLE – படிப்பெருக்கி

CYLINDER (AUTOMOBILE) – கலன்

CYLINDER (GAS) – வாயூகலன்

CYLINDER (SHAPE) – உருளை

CYANIDE (GENERAL) – ருசக்கரிமம்

D – வரிசை

DAFFODIL – பேரரளி

DAGGER – பிச்சுவா

DAHLIA – சீமையல்லி

DANCE, DANCER – நடனம், நடனர்

DANDRUFF – சொடுகு, பொடுகு

DAILY (NEWSPAPER) – நாளிகை

DAILY ALLOWANCE – அகவிலைப்படி

DAIRY – பால் பண்ணை

DAISY – வெளிராதவன், வெளிராதவப்பூ

DARN (v.), DARNER, DARNING – ஒட்டத்தை (வினைச்சொல்), ஒட்டத்தையலாளர், ஒட்டத்தையல்

DATUA – ஊமத்தை

DATE – திகதி, தேதி

DEADLINE – கெடு

DEATH ROW, DEATH ROW PRISONER – மரணச்சிறை, மரணக்கைதி

DEDUCTION (SALARY) – பிடித்தம்

DEBIT (DEDUCTION) – பற்று (தமிழ்க் குறி “”)

DEBIT CARD – பற்றட்டை

DECADE – பத்தாண்டு

DECAF(FINATED COFFEE) – வெறியம் நீக்கியக் குளம்பி

DECOCTION – வடிசாறு

DECREE – தீர்ப்பாணை

DEBENTURE – கடனியம்

DEBT COLLECTOR – கடன்மீட்பர்

DEBT INSTRUMENT – கடன் பத்திரம்

DECEMBER – நளி-சிலை

DECENCY – தகைமை

DEFAULT – முன்னிருப்பு, கொடா நிலை

DEFENDANT – பிரதிவாதி

DEFIBRILLATION – குறுநடுக்கநீக்கம்

DEFIBRILLATOR – அதிர்வுப்பெட்டி/குறுநடுக்கமெடுப்பி

DEGREE (EDUCATION) – பட்டம்

DEGREE (TEMPERATURE, ANGLE) – பாகை

DEMAND DRAFT – வரைவு காசோலை, வரைவோலை

DEMAND NOTICE – கோரிக்கை அறிவிப்பு

DEMENTIA – மூளைத்தேய்வு

DEMOCRACY – ஜனநாயகம், மக்களாட்சி

DEMOGRAPHY, DEMOGRAPHER – மக்கள் கணிப்பியல், மக்கள் கணிப்பியலர்

DEMONSTRATION (OF AN EQUIPMENT ETC.) – தெரியக்காட்டல்

DEMURRAGE – சுணக்கக் கட்டணம்

DENGUE FEVER – எலும்பு முறிக் காய்ச்சல்

DENIM – உரப்புப்பருத்தி

DENTURE – பற்தொகுதி

DENSE, DENSENESS/DENSITY – அடர்த்தியான, அடர்த்தி

DEODOURANT – நாற்றநீக்கி

DEODOURIZER – நாற்றகற்றி

DEPARTMENT (GOVERNMENT, COLLEGE ETC) – துறை, திணைக்களம்

DEPARTMENTAL STORE – பலசரக்கு அங்காடி

DEPORT – நாடுகடத்து

DERIVATIVE – சார்பியம்

DESERVE – அருகதைப்படு

DETERGENT – சலவைக்காரம்

DETERMINE – உறுதிபடுத்து

DETERMINED (MENTALLY) – மன உறுதியான

DETONATOR – வெடிதூண்டி

DEVIL FIG – பேயத்தி

DIAL (A PHONE NUMBER) – சுழற்று, அழை

DIAL TONE – இயங்கொலி

DIALECT – கிளைமொழி

DIAPHRAGM – உதரவிதானம்

DIARRHOEA – பேதி, வயிற்றுப்போக்கு

DIARY – நாட்குறிப்பு, நினைவேடு

DICTATION – சொல்வதெழுதுதல்

DICTATOR – சர்வாதிகாரி

DICTATORSHIP – சர்வாதியாட்சி, வல்லாட்சி

DIE (GAME) – பகடைக்காய், கவறு

DIE (INTEGRATED CIRCUIT) – வகுமம்

DIE (COLOUR) – சாயம்

DIESEL – வளியெண்ணை, வளிநெய்

DIGIT – இலக்கம்

DIGITAL -இலக்க, எண்ணியல்

DIGITAL AUDIO TAPE – எண்ணியல் ஒலிநாடா

DIGITAL CAMERA – எண்ணியல் (புகப்/நிழற்)படக்கருவி

DIGITAL WATCH – எண்கடிகை

DIGNIFIED – கண்ணியமான

DIGNITY – கண்ணியம்

DIMETHYL SULPHOXIDE (DMSO) – இருக்கொள்ளியக் கந்தகவுயிரகம்

DINOSAUR – தொன்மா

DIPHTHERIA – தொண்டை அடைப்பான் நோய்

DIPLOMAT – விரகர்

DIRECT – நேரடி(யான)

DIRECT-TO-HOME (DTH) – இல்ல‌நேர‌டித் தொலைக்காட்சி

DIRECTOR – இயக்குநர்

DISCOMFORT – உபாதை

DISCUSS – சந்தித்துப் பேசு, கலந்தாராய்

DISCUSSION – கலந்தாய்வு

DISORDER – சீர்குலைவு

DIVIDEND – ஈவுத்தொகை

DISC – வட்டு

DISCLAIMER – மறுதலிப்பு, உரிமைத் துறப்பு

DISH ANTENNA – அலைக்கும்பா

DISTILLATION – துளித்தெடுப்பு

DISTILLED WATER – ஆவிநீர்

DISTILLRERY – வடிமனை, வடிசாலை

DISTRACTION – கவனச்சிதைவு

DIVERT, DIVERSION – கவனமாற்று, கவனமாற்றம்

DIVIDEND – பங்காதாயம், ஈவுத்தொகை

DOCTOR – வைத்தியர், மருத்துவர்

DOG – நாய், நடையன்

DOG IN THE MANAGER – அலுப்பன், அலுப்பத்தனம்

DOLPHIN – கடல்பன்றி, கடற்பன்றி

DOLPHINFISH – பதாலன், பாதாளன்

DOMAIN – எல்லையம்

DOME – கலசம், குவிமாடம்

DOOR-LENS – புறநோக்கி

DOOR-MAT – சவுட்டி

DOT MATRIX PRINTER – புள்ளியணி அச்சுப்பொறி

DOUGH – மேல்தயிர்

DOVE – புறா

DOWRY – மணப்பரிசம்/மணக்கொடை/மணக்கூலி

DRAGON – பறவைநாகம், வலுசர்ப்பம்

DRAIN – வடிகால்

DRAIN PIPE – தூம்பு

DRAW BRIDGE – தூக்குப்பாலம்

DRAWEE – பெயரவர்

DRILL-BIT – துரவாணி

DRIILLING MACHINE – துரப்பணம்

DRINKING WATER – குடிநீர்

DRINKING WATER POND – ஊருணி

DRIVER – சாரதி, ஓட்டுநர், ஓட்டி

DRY LAND – புஞ்செய் (தமிழ்க் குறி “”)

DRUM – பறை

DUGONG – அவில்லியா

DUMB BELL – கர்லாக்கட்டை

DUNG – சாணம், சாணி

DURIAN – முள்நாரிப்பழம்

DUTY-FREE – தீர்வையற்ற

DUTY-FREE SHOP – தீர்வையில்லகம், தீர்வையில்லங்காடி

DYNAMITE – வேட்டு

DYNAMO – மின்னாக்கி

DYSENTARY – சீதபேதி

E – வரிசை

EAR – காது, செவி

EAR-DRUM – செவிப்பறை

EAR WAX – குறும்பி

EARTH – புவி, பூமி

EARTH MOVER – மண்வாரி

EARTHQUAKE – நிலஅதிர்ச்சி

EBONY – கருங்காலி

ECHO – எதிரொலி

ECHO-SOUNDER – புருவம்

ECZEMA – மேகப்பட்டை

EDITOR (SOFTWARE) – திருத்தி

EDITOR (NEWS, ETC) – தொகுப்பாளர்

EEL – விலாங்கு

EGG – முட்டை

EGO – தன்முனைப்பு

EMULSION – பால்மம்

ELASTIC (BAND) – மீள்பட்டை

ELECTRICAL CUT-OUT – எரியிழை எடுப்பான்

ELECTRONIC, ELECTRONICS – மின்னணு, மின்னணுவியல்

ELECTROSTATIC SENSITIVE – நிலைமின்பாதிப்புத்தகு

ELEGY – இறங்கற்பா

ELEPHANT – வேழம், யானை

ELK DEER – கடம்பைமான்

EMBROIDERY – பூ வேலை/பூத்தையல்(கலை)

EMERALD – மரகதம்

EMERGENCY – உற்றுழி

EMERGENCY ASSISTANCE – உற்றுழியுதவி

EMIGRATION – குடிபெயர்வு, குடியேற்றம்

EMOLLIENT – வறட்சியகற்றி

EMOLUMENTS – பணியூதியம்

EMULATE (A PERSON ETC.) – பின்பற்று

ENAMEL – பற்சிப்பி

ENCUMBRENCE – வில்லங்கம்

ENCYCLOPAEDIA – கலைக்களஞ்சியம்

ENDOWMENT – அறக்கட்டளை

ENEMA – வஸ்தி, வத்தி

ENFORCEMENT – செயலாக்கம்/அமலாக்கம்

ENGINE – விசைப்பொறி

ENGINEER – பொறியாளர்

ENIGMA – பூடகம்

ENQUIRY – விசாரிப்பு

ENTHUSIASM – ஆர்வம்

ENTREPRENEUR – தொழில்முனைவர்

ENTREPRENEURSHIP – தொழில்முனைவு

ENTRY, ENTRANCE – நுழைவு

ENTRY PASS, ENTRY TICKET – நுழைவுச்சீட்டு

ENTRY VISA – நுழை இசைவு

ENZYME – நொதியம்

EPISODE – உபகதை, கிளைக்கதை

ERASOR – அழிப்பான்

ERBIUM – எல்லிரும்பு

ESCALATOR – நகரும் படிகள்

ESTATE – பேட்டை

EVAPORATED MILK – பால் சுண்டி, பாற்சுணச்்டி

EXAM – தேர்வு, பரிட்சை

EXAMINEE – பரிட்சார்த்தி, பரிட்சையாளர்

EXAMINER – பரிட்சகர்

EXAMPLE – உதாரணம், போலிகை

EXECUTE (DEATH SENTENCE) – மரணமிடு

EXECUTE (A TASK) – செயல்படுத்து

EXECUTIONER – நிசாரணன், அலுகோசு

EXHAUST FAN – புகைவிசிறி

EXHAUSTION – ஆயாசம்

EXPERIENCE – பட்டறிவு

EXPERT – நிபுணர், வல்லுநர்

EXPERTISE – வல்லமை, நிபுணத்துவம்

EXPORT – ஏற்றுமதி

EQUALITY – சமத்துவம்

EQUATOR – நிலநடுக்கோடு

ESTUARY – கழிமுகம்

EVIDENCE – தடயம், ஆதாயம்

EXPERIMENT – பரிட்சார்த்தம்

EXPRESSWAY – விரைவுச்சாலை

EXTORSION – கப்பம்

EXTRAVAGANCE – உதாரித்தனம்

EYE – கண்

EYE LASH – புருவம்

EYE LID – இமை

EYE-WASH – கண்துடைப்பு

F – வரிசை

FACIAL BLEACH – முகப் பூச்சு

FAKE – போலி

FALCON – வல்லூறு

FAN – விசிறி

FANG – கோரைப்பல், நச்சுப்பல்

FAREWELL – பிரியாவிடை

FARMER – கமர், விவவாயி, வேளாளர்

FARMING – உழவு

FAST FOOD – துரித உணவகம்

FASTENER – கொண்டி

FAT (IN FOOD) – கொழுப்பு

FAX – தொலைநகல், நிகரி

FEATHER – இறகு

FEATURE – கூறுபாடு, அம்சம்

FEBRUARY – சுறவம்-கும்பம்

FEUDAL SYSTEM – படைமானியத் திட்டம்/பாளயக்காரர் முறை

FEUDALISM – நிலப்பிரபுத்துவம்

FELSPAR – களிக்கல்

FENNEL – பெருஞ்சீரகம்

FERMIUM – வெளுகன்

FERN – பன்னம்

FERRULE – பூண்

FERRY – ஓடம்

FIBRE – இழை

FIBREGLASS – கண்ணாடியிழை

FIBRE-OPTIC CABLE – ஒளியிழைவடம்

FICKLENESS – சபலம்

FICTION – புனைக்கதை

FIELD (OF WORK) – களப்பணி

FIELD BOUNDARY – ÒÄ ±ø¨Ä

FIGURE OF SPEECH – வழிமொழி

FILAMENT – கம்பியிழை

FILE – அரம்

FIN – இறகு

FINANCIAL ASSET – நிதிச் சொத்து

FINE (PENALTY) – தண்டம்

FIG – அத்திப்பழம் (FRUIT), அத்திமரம் (TREE)

FIR TREE – பாய்மரவிருட்சம்

FIREWALKING – தீ மிதி

FIXED DEPOSIT – நிரந்தர வைப்பு

FLAMINGO – செந்நாரை

FLASK – குடுவை

FLAT (APARTMENT) – அடுக்கு வீடு

FLATTERY – முகத்துதி, முகஸ்துதி

FLAG, FLAGSTAFF – கொடி, கொடிமரம்

FLAX SEED – அலி விரை, அலிசி விதை, சணல்விதை

FLAX SEED OIL – சணலெண்ணை

FLEXIBLE, FLEXIBILITY – வளைந்துக்கொடுக்கும்/வளைமையான, வளைமை

FLIGHT, FLIGHT NUMBER – பறப்பு/பறக்கை, பறப்பெண்/பறக்கையெண்

FLINTSTONE – சிக்கிமுக்கிக்கல்

FLOPPY – நெகிழ்வட்டு, மென் தட்டு

FLUID – பாய்மம்

FLUORINE, FLUORINATION – வினைவியம், வினையியமூட்டல்

FLUSH-OUT – கழுவி

FOG – மூடுபனி

FOLIAGE – தழை

FOLKWAYS – குடிவழக்கு

FOLLOW THROUGH – பின்தொட‌ர்ச்சி

FOLLOW UP – பின்தொட‌ர்த‌ல், பின்தொட‌ர் (வினைச்சொல்)

FONT – எழுத்துரு

FOOD PROCESSING – உணவு பரிகரிப்பு

FOREIGN AFFAIRS – அயலுறவு

FORK – முள்கரண்டி

FOSSIL – தொல் எச்சம்

FOUNDARY – வார்ப்பகம்

FOUNTAIN – நீரூற்று

FOUNTAIN PEN – ஊற்று எழுதுகோல்

FOXTAIL MILLET – திணை

FRANCIUM – வெடியிதள்

FRENCH BEANS – சீமையவரை

FREQUENCY (RADIO SIGNAL) – அலைவெண்

FREQUENCY (OF SERVICE ETC) – அடிக்கடி

FREQUENCY MODULATION (FM) – பண்பலை

FREQUENT FLYER PROGRAM – தொடர் பயணியர் திட்டம்

FREEZER – உறைப்பெட்டி, உறையறை

FRIDAY – வேள்ளிக்கிழமை

FRIEND – நண்பர்

FRIEZE MOULDING – எழுதகம்

FROG – தவளை

FROGFISH – நுணல்

FROST – உறைபனி

FRUIT SALAD – பழக்கூட்டு

FRYING PAN – வறையோடு, தோசைக்கல்

FULCRUM – ஆதாரப்புள்ளி, ஏற்றமடல்

FULL MOON (DAY) – வெள்ளுவா

FULLER’S EARTH – உவர்மண்

FUNDAMENTALIST – அடிப்படைவாதி

FUNGUS – பூஞ்சனம்

FUNNEL – புனல்

FUR – மென்மயிர்

FURNITURE – அறைகலன், தளபாடம், தளவாடம்

FURROW – சால்

FUSELAGE – வானுடல்

FUSE – உருகி, எரியிழை

G – வரிசை

GADOLINIUM – காந்தவியம்

GAIN – லாபம்

GALAXY – விண்மீன் மண்டலம்/விண்மீன் கூட்டம்/விண்மீன் திரள்

GALL BLADDER – பித்தப்பை

GALL-NUT – கடுக்காய்

GALLIUM – மென்தங்கம்

GALLOWS – தூக்குமரம்

GARBANZO BEANS – கொண்டைக் கடலை

GARDEN – தோட்டம்

GARDEN PLOT – பாத்தி

GARNET – கருமணிக்கல்

GAS CYLINDER – வாயூகலன்/வளிக்கலன்

GASKET – இடையடை(ப்பு)

GATE – வாயில்

GEAR – பற்சக்கரம்

GEL – களிமம்

GELATIN – ஊண்பசை

GEMSTONE – நவரத்தினக் கல்

GENETICALLY MODIFIED – மரபணு மாற்றப்பட்ட

GENOME – மரபு ரேகை

GERM – கிருமி

GERMANIUM – சாம்பலியம்

GERMICIDE – கிருமிக்கொல்லி

GIANT WHEEL – ராட்சத ராட்டிணம்

GILL (FISH) – செவுள்

GILOY – அமிழ்தவள்ளி

GINGER – இஞ்சி

GINSENG – குணசிங்கி

GIRAFFE – ஒட்டகச் சிவங்கி

GLAZE – துலக்கப்பூச்சு

GLIRICIDIA – சீமை அகத்தி

GLIDER – சறுக்கு வானூர்தி

GLITCH – தடுமாற்றம்

GLUTEN – மதம், மதச்சத்து

GLOBAL WARMING – உலக வெம்மை

GLOSS – துலக்கம்

GLYCERINE – களிக்கரை

GLYCEROL – களிக்கரை

GOAT – ஆடு

GOATEE – ஆட்டுத் தாடி

GOD – ஈஸன், இறைவன், கடவுள்

GODOWN – கிடங்கு

GOLDSMITH – ஆச்சாரி, தட்டார், பொற்கொல்லர், பத்தர்

GOLF – குழிப்பந்தாட்டம்

GONG – சேகண்டி

GOOSEBERRY – நெல்லிக்காய்

GORILLA – மனிதக்குரங்கு

GORGE – மலையிடுக்கு

GOSSIP – ஊர்க்கதை

GOWN – மெய்ப்பை

GRANITE – கருங்கல்

GRAPEFRUIT – பப்ளிமாஸ்

GRAPHITE – எழுதுகரி

GRAPES – திராட்சை, கொடிமுந்திரி

GRASSLAND – புன்னிலம்

GRATITUDE – செய்நன்றி

GRATUITY – பணிக்கொடை

GRAVEL – குறுமண்

GREASE (LUBRICANT) – மசகு

GREASE (OILY DIRT) – (எண்ணைப்) பிசிக்கு

GREEN – பச்சை

GREEN BEANS – பச்சை அவரை

GREEN VITRIOL – அன்னபேதி

GREENHOUSE – பசுமைக் குடில்

GREY – சாம்பல்(நிறம்)

GRID (ELECTRIC) – மின்தொகுப்பு

GRIND, GRINDING, GRINDING STONE – அறை, அறவை, ஆட்டுக்கல்

GRINDER – மின்னறவை

GRIZZLY BEAR – கொடுங்கரடி

GROPE (SEARCH) – துளாவு

GROUND FLOOR – தரைத் தளம்

GUARANTOR – பிணையாளி

GUARD – மெய்க்காப்பாளர்

GUEST – விருந்தாளி

GUEST-BOOK – வாசகர் ஏடு

GUEST HOUSE – விருந்தகம், விருந்தில்லம், விருந்துமனை, விருந்தினர் விடுதி

GUIDES (GIRL SCOUTS) – சாரணியர்

GUILD – குழாம்

GUITAR – நரம்புகலம்

GUITARIST – நரம்புகலமர்

GUL MOHAR – மயில் கொன்றை

GULF – வளைகுடா

GUM – கோந்து

GUM ARABIC – கருவேலம் பிசின்

GUN – துப்பாக்கி

GUN METAL – பீரங்கி வெண்கலம்

GUN-POWDER – கருமருந்து

GUTTURAL – மிடற்றொலி எழுத்து

GYM – உடற்பயிற்சியகம்

GYN – பழஊறல்

GYMNASTICS – சீருடற்பயிற்சி

GYPSUM – உறைகளிக்கல்

H – வரிசை

HACKSAW – நைவாள்

HAIL – ஆலங்கட்டி மழை

HAILSTORM – கல்மாரி

HAIR FOLLICLE – முடி மூட்டுப்பை

HALL – கூடம்

HALIBUT – பொத்தல்

HALLUCINATION – பிரமை

HALOGEN LAMP – உப்பீனி விளக்கு

HANDBOOK – கையேடு

HANDKERCHIEF – கைக்குட்டை

HANGAR (AIRPORT) – கூடாரம்

HANGER (CLOTHES) – தொங்கி

HANGMAN – அலுகோசு

HARD DISK – நிலைவட்டு, வன் தட்டு

HARDWARE – வன்பொருள், வன்கலன்

HARMONE – சுரப்புநீர்

HARMONICA – ஊதுக்கின்னரம்

HARMONIUM – சுரப்பெட்டி

HARP – யாழ்

HARVEST – அறுவடை

HATCHBACK (CAR) – பொதுவறை சீருந்து/மகிழுந்தி

HATRED – துவேசம்

HAWK – இராசாளி, ராஜாளி

HEADLIGHT – முகப்புவிளக்கு

HEARING AID – காதுக்கருவி

HEAT EXCHANGER – வெப்பமாற்றி

HELICOPTER – காற்றாடி விமானம், உலங்கூர்தி

HELIUM – பரிதியம்

HELL – நரகம்

HELMET – தலையந்தளகம்

HELPER – கையாள்

HELPLESSNESS – நிராதரவு

HEMISPHERE – அரைக்கோளம்

HEMP – சீமைச்சணல்

HERNIA – குடலிறக்கம், அண்டவாதம்

HERPES – அக்கி

HIGH TIDE – கடலேற்றம்

HINGE – பிணைச்சல், (கதவுக்)கீல்

HINTERLAND – பின்னிலம்

HIPPOPOTOMOUS – நீர்யானை

HOBBY – பொழுதுப்போக்கு, ஓய்வுழை

HOCKEY – கோல்பந்து

HOLLOW (OF THE NECK) – தொண்டைக்குழி

HOLLOW – குடைவு, குடைவான, குடைவாக

HOMEOPATHY – இனமுறை மருத்துவம்

HONEY-COMB – தேன்கூடு

HOOPOE – கொண்டலாத்தி

HOROSCOPE – பிறப்பியம்

HORSE – குதிரை

HORS D’OUEVRE – பசியூட்டி

HOSE – நெளிவுக்குழாய்

HOSIERY – உள்ளாடை

HOSPITALITY INDUSTRY – விருந்தோம்பல் துறை

HOSPITALIZATION – மருத்துவமனைச் சேர்க்கை

HOSTAGE – பிணையாளி

HOUR-GLASS – மணிக்கலம்

HOVERCRAFT – மெத்தூர்தி/வளியூர்தி

HUE – வண்ணச்சாயல்

HUM – இமிர்

HUMAR RESOURCES – மனிதவளம்

HUMMINGBIRD – ரீங்காரப் பறவை

HURDLE – இடையூறு, தடை

HURDLES – தடையோட்டம்

HUSK – உமி

HYBRID ENGINE – கலப்பின விசைபொறி

HYDEL POWER – புனல் மின்சாரம்

HYDROFOIL – விரைப்படகு

HYDROGEN – நீரசம், நீரியம், நீரகம்

HYDROGEN PEROXIDE – நீரகம் ஈருயிரகம்

HYENA – கழுதைப்புலி, கடுவாய்

HYPERACTIVITY – மிகைச்சுறுதி

HYPNOTISM – அறிதுயில், மனவசியம்

HYPROCRACY – இருதரம்

HYPROCRAT – இருதரமானவர்

I – வரிசை

ICE – பனிக்கட்டி

ICE CREAM – பனிக்கூழ்

ICE HOCKEY – பனிக்கோல்பந்து

IDEOLOGY – சித்தாந்தம்

IDOL – விக்கிரகம்

IGNORANCE – அறியாமை, பேதமை

ILLUSTRATE. ILLUSTRATION – எடுத்துரை, எடுத்துரைப்பு

INTERCEPT, INTERCEPTION – இடைமறி, இடைமறிப்பு

INCH – அங்குலம்

INCH TAPE – அளவுநாடா

INCISOR – வெட்டுப்பல்

INDEPENDANT (NOT DEPENDANT) – சுயாதீனமான, சுயாதீனமாக

INDIGO – கருநீலம்

INDIUM – அவுரியம்

INFERENCE – அனுமானம், உய்ப்பு, பாணிப்பு

INFERIOR VENECAVA – கீழ்ப்பெருஞ்சிரை

INFLUENZA – சளிக்காய்ச்சல்

INFORMANT – தகவலர்

INK – மை

IMMIGRATION – குடிநுழைவு

IMMITATE, IMMITATION – பின்பற்று, பின்பற்றல்

IMMITATION (FAKE) – போலி

IMPLEMENTATION – செயல்முறைப்படுத்தல்

IMPORT – இறக்குமதி

INFLATION – பணவீக்கம்

INITIATE, INITIATIVE – தூண்டிவிடு, தூண்டுதல்

INJUNCTION – உறுத்துக்கட்டளை

INK-JET PRINTER – மைப்பீச்சு அச்சுப்பொறி, மைதெளி அச்சுப்பொறி

INN – அறையகம்

INNING(S) (CRICKET, BASEBALL ETC.) – நுழைவு

INNOVATION – நூதனம்

INQUISITIVE – விடுப்பான, விடுப்பாக

INSIGNIA – அடையாள முத்திரை

INSPIRATION – உத்வேகம்

INSTALLMENT – தவணை

INSULATION – மின்காப்பு

INSULT – நிந்தி, அவமதி

INSURANCE – காப்புறுதி, காப்பீடு

INSURANCE COVERAGE – காப்புறுதித் துழாவுகை, காப்பீட்டுத் துழாவுகை

INTELLIGENCE (CRIME, ESPIONAGE) – நுண்ணறிவு

INTENSIVE CARE UNIT (I.C.U.) – ஈர்க்கவனிப்பறை, தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவு

INTERNET – இணையம்

INTERNET BROWSING CENTER – இணைய உலாவகம்

INTERPRETER – பொருள்விளக்குநர்/பொருள்விளக்காளர்

INTERVIEW (MEDIA) – பேட்டி

INTERVIEW (STAFFING) – நேர்க்காணல்

INTROSPECT, INTROSPECTION – உள்முகத்தேடடு, உள்முகத்தேடல்

INTUITION – உள்ளுணர்வு

INVENTORY – பொருள் கணக்கு

INVESTIGATION – விசாரணை, புலனாய்வு

INVESTIGATOR – விசாரணையாளர், புலனாய்வாளர்

INVOICE (LIST) – விவரப்பட்டியல்

INVOICE (PRICE) – விலைப்பட்டியல்

IPTV (INTERNET PROTOCOL TV) – இணையவழி தொலைக்காட்சி

IODINE – நைலம்

IRIDIUM – உறுதியம்

IRIS – கருவிழி

IRRIGATION – பாசனம்

IRRIGATION TANK – கண்மாய்

IRON – இஸ்திரி, மின்தேய்ப்பு பெட்டி

IRONY – வஞ்சப் புகழ்ச்சி

ISLAND – தீவு

ITALICS – சரிவெழுத்து. சாய்வெழுத்து

ITINERARY – பயணநிரல்

IVORY – தந்தம்

J – வரிசை

JACINTH – சுநீரம்

JACKET (COVER) – உறை

JACKET (CLOTHING) – மேலிகை

JADE – சீனப் பச்சைக்கல்

JAM (FOOD) – பழப்பாகு

JAMAICA CHERRY – தேன்பழம்

JAW – தாடை

JAMUN FRUIT – நாகப்பழம்

JANITOR – தூய்மையர்

JANUARY – சிலை-சுறவம்

JARGON – குழுமொழி

JAVELIN, JAVELIN THROW – ஈட்டி, ஈட்டியெறிதல்

JEALOUSY – பொறாமை

JEANS – உரப்புக் காற்சட்டை

JEEP – வல்லுந்து

JELLY – திடக்கூழ்

JET LOOM – தாரைத் தறி

JETTY – இறங்கு துறை/வாய்க்கரை

JOB – பணி

JOIST – தராய், விட்டம்

JOKE – நையாண்டி

JOURNALISM – பத்திரிகையியல்

JOURNEY – வழிப்பயணம்

JUGGLER, JUGGLERY – காரடன், காரடவித்தை

JULY – ஆடவை-கடகம்

JUMP – தாவு

JUNE – விடை-ஆடவை

JUNK MAIL – கூளஞ்சல், குப்பை அஞ்சல்

JUPITER – வியாழன் (கோள்), குரு

JUSTICE – நீதி

JUSTNESS – தார்மீகம்

JUTE – சணல்

JOYSTICK – இயக்குப்பிடி

K – வரிசை

KALA-AZAR – கருங்காச்சல்

KALE – பரட்டைக்கீரை

KANGAROO – பைமான்

KETCHUP – தக்காளிச் சுவைச்சாறு

KETTLE – கெண்டி

KEY – சாவி, திறவுகோல்

KEY CHAIN – சாவிக்கொத்து

KEYBOARD (COMPUTER, TYPEWRITER) – விசைப்பலகை

KEYBOARD (MUSIC) – இசைப்பலகை

KNOL RABI – நூல்கோல்

KINDERGARTEN – அரிவரி

KITCHEN – குசினி, அடுப்பங்கறை, சமயலறை

KITE (BIRD) – பருந்து

KITE (SPORT) – பட்டம்

KIWI FRUIT – பசலிப்பழம்

KNIGHT – திருத்தகை

KNOB – குமிழ்

KODO MILLET – வரகு

KRAIT – கட்டு விரியன்

KRYPTON – மறைவியம்

L – வரிசை

LAB – ஆய்வகம், சோதனைக்கூடம்

LADDER – ஏணி

LAGOON – கடற்கரைக்காயல், களப்பு

LAND OWNER – நிலக்கிழார்

LANDMINE – கண்ணிவெடி

LANDSCAPE – நிலத்தோற்றம்

LANGUR – கரடிக் குரங்கு

LARD – பன்றிக்கொழுப்பு

LANTHANUM – மாய்மம்

LARVA – வளர்புழு

LARYNX – மிடறு

LASAGNA – மாவடை

LASER – ஊடொளி

LASER PRINTER – ஊடொளி அச்சுப்பொறி

LATCH (DOOR) – தாழ்ப்பூட்டு

LATHE – கடைப்பொறி

LATITUDE – அகலாங்கு

LAVA – எரிமலைக்குழம்பு

LAW-SUIT – தாவா

LAWYER – வழக்கறிஞர், வக்கீல்

LAXATIVE – மலமிளக்கி

LAY OFF (FROM WORK) – ஆட்குறைப்பு

LAYOUT (LAND) – மனைப்பிரிவு

LEAD (CRIME) – துப்பு

LEAD (METAL) – ஈயம், அதங்கம்

LEADER – தலைவர்

LEAP YEAR – மிகுநாள் ஆண்டு

LEAPARD – சிருத்தை

LEARNER’S LICENSE – பழகுநர் (ஓட்டுநர்) உரிமம்

LEAVEN – கமீர்

LECTURER – விரிவுரையாளர்

LEECH – அட்டைப் பூச்சி

LEEK – இராகூச்சிட்டம்

LEFT-JUSTIFY – இடவணி செய், இடவொழுங்கு செய்

LEGERDEMAIN – கண்கட்டுவித்தை

LEND – இரவல் கொடு

LENS – கண்ணாடி வில்லை

LETTUCE – இலைக்கோசு

LEUCORRHEA – வெள்ளைப்படுதல்

LEUCODERMA – வேண்குட்டம்

LEVEE – தடுப்புச்சுவர்

LEVEL (WATER, ETC.) – மட்டம்

LEVEL CROSSING – இருப்புப்பாதைக் கடவை

LEVER – நெம்புகோல்

LEVITATION – இலகுமம்

LICENCE – உரிமம்

LICORICE – அதிமதுரம்

LIFT – மின் தூக்கி

LIFT-WELL – மின்தூக்கித் துரவு

LIGAMENT – தசைநார்

LIGHT HOUSE – கலங்கரை விளக்கம்

LILAC – இளமூதா

LIME (BITTER) – கிச்சிலிப்பழம்

LIM(OUSINE) – உல்லாசவுந்து

LINER (OCEAN) – முறைவழிக் கப்பல்

LINOLEUM – சிறுசணலியத்திண்மம்

LINSEED – சீறுசணல்

LINSEED OIL – சிறுசணலெண்ணை

LINT – சலவைத்திரி, காரத்திரி

LIPOSUCTION – கொழுப்புறிஞ்சல்

LIPSTICK – உதடுச்சாயம்

LITTLE CORMORANT – நீர்க்காக்கை

LITHIUM, LITHIUM BATTERY – மென்னியம், மென்னிய மின்கலம்

LIVE (TELECAST), LIVE PROGRAM – நேரடி, நேரலை

LIVER – கல்லீரல்

LOACH – அயிரை

LOAD (n., v.) – பொதி, பொதியேற்று

LOAD-AUTO – பொதித் தானி

LOCOMOTIVE – உந்துப்பொறி

LOCKET – தொங்குசிமிழ்

LODGE – தங்ககம்

LOG IN – புகுபதிகை

LOG OUT – விடுபதிகை

LOGO – இலச்சினை

LOGISTICS – ஏற்பாட்டியல்

LONGITUDE – நெட்டாங்கு

LOTION – நீர்க்க‌ளிம்பு

LOUVI PLUM – சீமைச்சொத்தைக்களா

LOW TIDE – கடல்வற்றம்

LUBRICANT – மசகு

LUGGAGE – பயணப்பெட்டி/சுமை

LUMINOL – குருதி நீலொளிரி

LUNAR DAY – பிறைநாள்

LUTETIUM – மிளிரியம்

LYCHEE – விளச்சிப்பழம்

LYMPH, LYMPH GLAND, LYMPH NODE – நிணநீர், நிணநீச் சுரப்பி, நிணநீர்க் கட்டி

LYNCHPIN – கடையாணி

M – வரிசை

MACARONI – மாச்சுருள்

MACHINE – இயந்திரம்

MACE – ஜாதிப்பத்திரி

MACKERAL – கானான் கெழுத்தி மீன

MADRASSAH – ஓதப்பள்ளி

MAGENTA – கருஞ்சிவப்பு

MAGNET – காந்தம்

MAGNETIC LEVITATION (MAGLEV) – காந்தலகுமம்

MAGNESIUM – வெளிமம்

MAGNIFYING GLASS – பூதக் கண்ணாடி

MAHOGANY – சீமைநூக்கு

MAHUA – இலுப்பை

MAILING LIST – மடற்குழு

MAINSTREAM – பெருவோட்டம்

MAIZE – மக்காச்சோளம்

MALABAR NUT – ஆடாதொடை

MALARIA – முறைக்காய்ச்சல்

MALLET – கொடாப்புளி

MALT – முளைதானியம்

MALTOSE – மாப்பசைவெல்லம்

MAMMAL – பாலூட்டி

MANAGEMENT – முகாமை, மேலாண்மை

MANEUVER – நழுவியக்கம்

MANGANESE – செவ்விரும்பு

MAN-HOLE – சாக்கடைப் புழை

MAP – வரைப்படம்

MAPLE TREE – சீமை கத்தி சவுக்கு மரம்

MARCH (MONTH) – கும்பம்-மீனம்

MARKER PEN – குறிப்பு எழுதுகோல்

MARKET – சந்தை

MARIGOLD – துலுக்கச்சாமந்தி

MARINER’S COMPASS – காந்தப் பெட்டி

MAROON – அரக்கு நிறம்

MARROW – மஜ்ஜை

MARS – செவ்வாய் (கோள்)

MARSH – சதுப்பு நிலம்

MARKET – சேற்றுவாயு

MAT – பாய்

MATERIAL – மூலதனம்

MATTER (CONCERN) – விடயம், விசயம்

MATRIMONIAL – மணமேடை

MATTRESS – மெத்தை

MAY – மேழம்-விடை

MEALYBUG (FERRISIA VIRGATA) – சப்பாத்திப் பூச்சி

MEALYBUG (PLANOCOCCUS CITRI) – கள்ளிப் பூச்சி

MEALYBUG (PLANOCOCCUS LILACINUS) – மாவுப் பூச்சி

MECHANISM – பொறிநுட்பம்

MEDITERRAINEAN – மத்தியத்தரைக்கடல் (சார்ந்த)

MEMO – குறிப்பாணை

MEMORY – நினைவு

MENTHOL – கற்பூரியம்

MERCENARY – கூலிப்படையர்

MERCHANDISE – வணிகச்சரக்கு

MERCURY (METAL) – அகரம், பாதரசம், இதள், சூதம்

MERCURY (PLANET) – புதன் (கோள்)

MERRY-GO-ROUND – ராட்டிணம்

MESQUITE TREE – சீமைப்பரம்பை, சீமைக்குருவை

METABOLISM – வளர்சிதைமாற்றம்

METAL – உலோகம், மாழை

METALLOID – உலோகப்போலி, மாழைப்போலி

METEOR – எரிமீன்

METEORITE – விண்கல்

METHANE – கொள்ளிவளி, கொள்ளிவாயு

METRO RAIL – விரைந‌க‌ர்வு

MICA – அப்ரகம், அப்பிரகம்

MICRONUTRIENT – நூண்ணூட்டம்

MICROWAVE OVEN – மின்காந்த அடுப்பு

MIDDLEMAN – இடைத்தரகர்

MILK – பால்

MILK CHOCOLATE – பால் காவிக்கண்டு

MIKE – ஒலிவாங்கி

MILK – பால்

MILKSHAKE – பாற்சாறு

MILLET – வரகு

MIMICRY – அவிநயக்கூத்து, அபிநயக்கூத்து

MINE – சுரங்கம்

MINERAL – கனிமம்

MINERAL (NUTRIENT) – கனிமச்சத்து

MINERAL WATER – தாதுநீர்

MINESWEEPER – கண்ணிவாரி (LAND, PERSON), கண்ணிவாரி கப்பல் (SEA)

MINI GIANT WHEEL – ரங்கராட்டினம்

MINIBUS – சிற்றுந்து

MINUS (EG 2 MINUS 2) – சய

MIRAGE – கானல்நீர்

MIRROR – ஆடி

MISER – கஞ்சன், கருமி

MISFORTUNE – அவப்பேறு

MISSILE – ஏவுகணை

MIXIE – மின்னம்மி

MOAT – அகழி

MODEL (FASHION) – அழகன், அழகி

MODEL (OF A CAR, NEW MODEL ETC.) – போல்மம்

MODEL (MATHEMATICAL) – மாதிரி

MODEM – இணக்கி

MODESTY – தன்னடக்கம்

MODULE, MODULAR – கட்டகம், கட்டக

MOLAR TOOTH – கடைவாய்ப் பல்

MOLASSES – சர்க்கரைப்பாகு

MOLYBDENUM – போன்றீயம்

MONARCHY – மன்னராட்சி

MONASTRY – மடம்

MONASTRY (BUDDHIST ETC.) – விகாரம், விகாரை

MONDAY – திங்கட்கிழமை

MONEY ORDER – காசாணை, பணவிடை, காசுக்கட்டளை

MONEY TRANSFER – பணமாற்று

MONITOR (COMPUTER ETC.) – திரையகம்

MONK – பிக்கு

MONORAIL – த‌னித்த‌ட‌ம்

MONSOON – பருவக்காற்று

MONTHLY (MAGAZINE) – மாதிகை

MOON – நிலவு

MOON-SIGN – ஓரை

MOONSTONE – நிலாமணிக்கல்

MOPED – குதியுந்து

MORTAR – சாந்து

MOSQUE – பள்ளிவாசல், மசூதி

MOTEL – உந்துவிடுதி

MOTHER – தாய்

MOTOR – மின்னோடி

MOTOR-CYCLE – உந்துவளை

MOTOR PUMP – மின்னிறைப்பி

MOTOR VEHICLE – இயக்கூர்தி

MOVING WALKWAY – ந‌க‌ர்ந‌டைமேடை

MOULD (FUNGUS) – பூஞ்சனம்

MOUSE DEER – புலுட்டுமான்

MOUTH FRESHENER – வாயினிப்பி

MOUTH-WASH – வாய்க்கழுவி/வாய்க்கழுவல்

MUD – மண்

MUD GUARD – மணல் காப்புறை, மட்காப்பு

MULE – கோவேறுக்கழுதை

MULTIPLE SCLEROSIS – தண்டுவட மரப்பு நோய்

MULTI-UTILITY VEHICLE (S.U.V.) – பலபயன் மகிழுந்து/சீருந்து/ஊர்தி

MUMPS – அம்மைக்கட்டு

MARSHMALLOW – சீமைத்துத்தி

MUSCLE – தசை

MUSEUM – நூதனசாலை, அருங்காட்சியகம்

MUSHROOM – காளான்

MUSK – காசறை

MUSK DEER – காசறை மான்

MUSK MALLOW – வெற்றிலைக் காசறை

MUSLIN (CLOTH) – சல்லா

MUTTON – ஆட்டிறைச்சி

MYRRH – வெள்ளைப்போளம்

N – வரிசை

NANNY – செவிலித்தாய்

NAPTHA – நெய்தை

NARCORIC – போதை மருந்து, போதைப் பொருள்

NARCISSUS – பேரரளி

NATIONALITY – நாட்டினம்

NATURE – இயற்கை

NATURAL GAS – இயல்வளி

NAUTICAL CHART – வழிகாணல் வரைப்படம்

NAVEL – கொப்பூழ்

NAVIGATION – கடலோடுதல்/கடலோடல் (SEA), வானோடல்/வானோடுதல் (AIR)

NAVY – கடற்படை

NEBULIZATION – தெளிமருந்துச் சிகிச்சை

NEBULIZER – தெளிமருந்துக்கருவி

NEGATIVE (MINUS, DISADVANTAGE) – குறை

NEGATIVE (MINUS, EG -5) – நொகை (எ.டு. நொகை ஐந்து)

NEW MOON (DAY) – காருவா

NEIGHBOUR – அண்டையர்

NEODYMIUM – இரட்டியம்

NEON, NEON SIGN – ஒளிரியம், ஒளிரியக் தகவல் பலகை

NEPTUNE – புறநீலன்

NEPTUNIUM – நெருப்பியம்

NET-CONFERENCE – வலையாடல்

NETWORK – பிணையம்

NEWSLETTER – செய்திமடல்

NICKEL – வன்வெள்ளி

NICOTINE – புகைநஞ்சம்

NIGERSEED – பேயெள்ளு

NIGHT CLUB – கூத்தரங்கு

NIMBUS (CLOUD) – சூல்மேகம்

NIOBIUM – களங்கன்

NITROGEN – ருசரகம், தழைமம்

NITROGEN (NUTRIENT) – தழைச்சத்து

NITROGEN GAS- இலவணவாயு, ஜடவாயு

NOISE – இரைச்சல்

NOMINATION – நியமனம்

NOMINATION PAPER – வேட்பு மனு

NOODLES – நூலடை

NOVEMBER – துலை-நளி

NORM – நெறிமிறை

NORTH POLE – வட துருவம்

NOTARY PUBLIC – சான்றுறுதி அலுவலர்

NOTE (MUSIC) – சுரம், கோவை

NOTEBOOK – குறிப்பேடு, கொப்பி

NOTEBOOK COMPUTER – மடிகணினி

NOTICE BOARD – அறிவிப்புப் பலகை

NUCLEAR REACTOR – அணு உலை

NURSE – செவிலியர்

NURSERY (CHILDREN) – மழலைப்பள்ளி

NURSERY (PLANT) – நாற்றங்கால்

NURSING HOME – நலம்பேணகம்

NUTMEG – சாதிக்காய்

NYLON – நொசிவிழை

O – வரிசை

OAK TREE – கருவாலி

OAR – துடுப்பு

OATH – உறுதிமொழி

OATS – காடைக்கண்ணி

OATMEAL – காடைக்கண்ணிக் கூழ், காடைக்கண்ணிக் கஞ்சி

OBJECTIVE, OBJECTIVELY – பொருட்டு, பொருட்டுடன்/பொருட்டான

OBLIGATION – கடப்பாடு

OBLIQUE – சாய்வான

OBLONG – நீள்சதுரம்

OBSERVER – நோக்காளன்

OBSOLETE (adj.) – வழக்கொழிந்த, வழக்கற்று போன (அடைச்சொல்)

OBSOLETE (v.)- வழக்ககற்று (வினைச்சொல்)

OCEAN – பெருங்கடல்

OCTAPUS – சிலந்திமீன்

OCTANE, OCTANE NUMBER – எட்டகம், எட்டக எண்

OCTAVE (MUSIC) – எண்மம்

OCTOBER – கன்னி-துலை

OESTROGEN – பெண்மையூக்கி

OFFICE – கந்தோர், அலுவலகம்

OFFSET PRINTING – மறுதோன்றி அச்சு

OIL EXTRACT – ஊற்றின எண்ணை, ஊற்றெண்ணை

OLEANDER – அரளி

OLIVE – இடலை

OLIVE OIL – இடலையெண்ணை

OLIVE GREEN – இடலைப் பச்சை

OMELET – முட்டையடை, முட்டைத்தோசை

OMEN – நிமித்தம்

OMNIPRESENT – நீக்கமற

OPAL – அமுதக்கல்

OPEN – திறந்த

OPERATION (SURGEORY) – பண்டுவம்

OPERATION THEATER – பண்டுவ அறை

OPIUM – அபின்

OPTICALS – கண்ணணியகம்

OPTICIAN – கண்ணணிப்பாளர்

OPTIMIST – உகமையர்

OPTIMISTIC – நன்னம்பிக்கையுடைய

OPTION (STOCK, DERIVATIVE) – சூதம்

ORANGE (COLOUR) – செம்மஞ்சள்

ORANGE – நரந்தம்பழம், தோடம்பழம்

ORANGE (SWEET) – சாத்துக்கொடி

ORCHARD – தோப்பு

ORCHID – மந்தாரை

ORIEL – சுவராதாரப்பாகணி

ORNAMENT – ஆபரணம், அணிகலன்

OREGANO – கற்பூரவள்ளி

OSMIUM – கருநீலீயம்

OSMOSIS – சவ்வூடுபரவல்

OSTRICH – நெருப்புகோழி

OTTER – நீர்நாய்

OVEN – போறணை

OVER-THE-COUNTER MEDICATION – எழுதிக்கொடா மருந்து

OVER (CRICKET) – சுற்று

OVERDRAFT – மேல்வரைபற்று, மேலதிகப்பற்று

OX – எருது

OXYGEN (GAS) – ப்ராணவாயூ

OXYGEN (GENERAL) – உயிர்மம், உயிரியம்

OYSTER – கிளிஞ்சல்

OZONE – சாரலியம்

P – வரிசை

PACEMAKER – இதயமுடுக்கி

PACKAGE – சிப்பம்

PACKAGED DRINKING WATER – அடைக்கப்பட்ட குடிநீர்

PACT – உடன்படிக்கை

PADDY FIELD – கழனி

PAGER – விளிப்பான்

PAGODA – வராகன்

PAINT – வர்ணம், வண்ணெய்

PAINTBRUSH – வர்ணத்தூரிகை

PAINTER (ART) – ஓவியர்

PAINTER – வர்ணம் பூசாளர்

PAINTING (ART) – ஓவியம்

PALAENLITHIC – தொல் கற்காலம்

PALAENTHOLOGY – தொல்கால மனிதவியல்

PALAEOGAEA – தொல்லுலகம்

PALLADIUM – வெண்ணிரும்பு

PALMYRA – பனை(மரம்)

PANCREAS – கணையம்

PANDA – கரடிப்பூனை

PANT – காற்சட்டை, செலுவர்

PANTOGRAPH – வரைசட்டம்

PANTHER – கருஞ்சிருத்தை

PAPER – காகிதம்

PAPER-MACHE – காகிதக்கூழ்

PAPYRUS – தாள்புல்

PARACHUTE – வான்குடை

PARADE – கவாத்து

PARAFFIN – வெண்மெழுகு

PARAPET – கைப்பிடிச்சுவர்

PARCEL, PARCEL SERVICE – சிப்பம், சிப்பம் அனுப்பகம்

PARKING LOT – தரிப்பிடம், நிறுத்திடம்

PARTNER – பங்காளி

PARLIAMENT – நாடாளுமன்றம்

PARTIALITY – பக்கச் சார்பு

PARTITION – பிரிவினை

PASS (CAR, STUDENT) – சலுகைச்சீட்டு

PASSBOOK – கைச்சாத்துப் புத்தகம்

PASSENGER TERMINAL – பயணிகள் சேவை முனையம்

PASSPORT – கடவுச்சீட்டு

PASTA – மாச்சேவை

PATROL – பாரா

PATENT – புனைவுமை

PATENT PENDING – புனைவுமை நிலுவையில்

PATHOLOGY – நோய்நாடல்

PATIO – பின் திண்ணை

PATTERN – துனுசு, தோரணி

PAYLOAD – தாங்குசுமை

PEDAL – மிதிக்கட்டை

PEAR – பேரிக்காய்

PEBBLE – கூழாங்கல்

PEDAL – மிதிக்கட்டை

PEDESTRIAL FAN – நெடுவிசிறி

PEDESTRIAN – நடையாளர்

PEEPAL – அரசமரம்

PELICAN – கூழைக்கடா, கூழைக்கிடா

PEN – எழுதுகோல்

PENCIL – கரிக்கோல், விரிசில்

PENCIL SHARPENER – விரிசில் துருகி, விரிசில் சீவி

PENDANT – தொங்கட்டான்

PENETENTIARY – சீர்த்திருத்தப்பள்ளி

PENGUIN – பனிப்பாடி

PENINSULA – தீபகற்பம், குடாநாடு

PENSION – ஓய்வூதியம்

PEON – ஏவலர்

PER CAPITA INCOME – தலைவீத வருமானம்

PEPPERMINT – புதினா

PERFUME- வாசனைப்பொருள், அத்தர்

PERFUMERY – அத்தரகம்

PERISCOPE – மறைநோக்கி

PERKS – மேலதிகச் சலுகைகள்

PERSONAL COMPUTER – தன்னுடமைக் கணினி/சொந்தக் கணினி/தனிநபர் கணினி

PERSONAL DIGITAL ASSISTANT – தன்னுடமை எண்ணியல் உதவி (தன்னுதவி)

PERSON MEDIA PLAYER – த‌ன்னூட‌கி/சுய‌வூட‌கி

PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER (PIN NUMBER) – ஆளறியெண்

PERSONALITY – ஆளுமை

PERSPICACITY – நுண்மாண் நுழைபுலம்

PESSIMIST – படுகையர்

PETITION – மனு

PETROL – கல்லெண்ணை, கல்நெய், கன்னெய்

PETROL-BUNK – கன்னெய்க் கிடங்கு

PETROCHEMICAL – பாறைவேதிப்பொருள்

PETROLEUM – பாறையெண்ணை

PETTICOAT – உள்பாவாடை

PHOSPHATE (NUTRIENT) – மணிச்சத்து

PHOSPHOROUS – தீமுறி

PIANIST – கின்னரப்பெட்டியிசைஞர்

PIANO – கின்னரப்பெட்டி

PICNIC – உல்லாச உலாப்போக்கு

PICK-UP TRUCK/VAN – பொதியுந்து

PIER (IN A PORT, BUS-STATION) – பாந்து

PILGRIM, PILGRIMAGE – யாத்திரிகன், யாத்திரை, புனிதப்பயணி

PILOT – வானோடி, விமானி

PIN – குண்டூசி

PIN CUSHION – ஊசிப்பஞ்சு

PINK – இளஞ்சிவப்பு

PIPE – குழாய்க்கம்பி, புழம்பு

PIPER – பைக்குழல்

PISTON – ஆடுதண்டு

PITCH (CRICKET) – ஓடுதளம்

PITCH (MUSIC) – சுருதி, கேள்வி

PITCH (SCREW) – புரியிடைவெளி

PIVOT JOINT – முளைமூட்டு

PIZZA – வேகப்பம்

PIZZERIA – வேகப்பகம்

PLAGUE – கொள்ளைநோய்

PLAN (BUILDING) – கிடைப்படம்

PLASTIC – நெகிழி

PLASTIC SURGERY – ஒட்டுறுப்பு அறுவை சிகிச்சை

PLATELET(S) – இரத்தத் தட்டு(கள்), இரத்த வட்டு(கள்)

PLATFORM (OPERATING SYSTEM) – (இயங்கு)தளம்

PLATFORM (STREET) – நடைபாதை

PLATFORM (TRAIN) – நடைமேடை

PLATINUM – வெண்தங்கம், வெண்மம், விழுப்பொன்

PLEAT (OF A PANT, SKIRT) – கொசுவம்

PLIER – குறடு

PLUMBER – குழாய்ப்பணியாளர், புழம்பர்

PLUNDER – சூறையாட்டம்

PLUNGER (TOILET) – தள்ளாங்கோல்

PLUG – செருகி

PLUM – ஆல்பக்கோடா

PLUS (EG 2 PLUS 2) – சக

PLUTO – அயலன்

PLUTONIUM – அயலாம்

PLYWOOD – ஒட்டுப்பலகை

PNEUMATIC – காற்றியக்க

POLE-CAT – மரநாய்

POLITE – பணிவான

POLITICS – அரிசியல்

POLITICIAN – அரிசியல்வாதி

POLIO(MYELITIS) – இளம்பிள்ளை வாதம்

POLONIUM – அனலியம்

POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME – ப‌ல‌க‌ட்டி சூல‌ நோய‌றிகுறி, பல கட்டிகளுள்ள சூலகங்கள் நோய்க்கான கூட்டு அறிகுற

POLYMER – பல்படியம்

POLYTHENE, POLYTHENE BAG – ஈகநார், ஈகநார்ப் பை

POMFRET – வாவல் மீன்

POOL (SWIMMING) – நீச்சல்குளம்

POOL (BILLIARDS) – (அமெரிக்கக்) கோல்மேசை

POP CORN – சோளப்பொறி

POPPY – கசகசா

PORTIA – பூவரசு

POROSITY – புரைமை

PORTRAIT – உருவப்படம்

POSITIVE (PLUS, ADVANTAGE) – நிறை

POSITIVE (PLUS, EG. +5) – பொதிவு (எ.டு. பொதிவு ஐந்து)

POST (INTERNET) (v, n) – இடுகையிடு, இடுகை

POST MASTER – தபாலதிபர், அஞ்சலதிபர்

POSTAL ORDER – அஞ்சலாணை

POSTMAN – அஞ்சலர், தபால்காரர்

POSTNATAL CARE – பிற‌விய‌டுத்த‌ப் பேணுகை

POSTPARTUM DEPRESSION – மக‌ப்பேற‌டுத்த‌ உள‌ச்சோர்வு

POSTURE – தோரணை

POTASSIUM – வெடியம், சாம்பரம்

POTATO CHIPS – உருளைச் சீவல், உருளைக்கிழங்குச் சீவல்

POTENTIAL (CAPABILITY) – இயலாற்றல்

POTTER – குயவர்

POWER GRID- மின் தொகுப்பு

POWER STATION – மின் நிலையம்

PRACTICE – அப்பியசி, அப்பியாசம்

PLASTIC SURGERY – ஒட்டுறுப்பு அறுவை சிகிச்சை

PRAWN – இரால்

PREACH, PREACHING – உபதேசி, உபதேசம்

PREDATOR – கொன்றுண்ணி

PRESCRIPTION – மருந்துச்சீட்டு

PRESCRIPTION DRUG – எழுதிக்கொடு மருந்து

PRESERVATIVE – பதப்பொருள்

PRESENCE OF MIND – சமயோசிதம்

PRESSURE – அழுத்தம்

PRESSURE COOKER – அழுத்தப் பாத்திரம்

PRETEND, PRETENTION – பாசாங்குசெய், பாசாங்கு

PRETENSION – பம்மாத்து, வெளிவேஷம்

PRIMROSE – சீமைமுட்செவ்வந்தி

PRISM – அரியம், பட்டகம்

PRIVACY – அந்தரங்கம்

PRIVATE (IN ARMY) – புரிவர்

PRIME (v.), PRIMING (OF A MOTOR ETC.) – பெரும்பு, பெரும்புதல்

PRINTER – அச்சுப்பொறி

PROCLAIM – பறைதட்டு, பறைசாற்று

PROCLAMATION – பறைதட்டல், பறைசாற்றல்

PROFIT – ஆதாயம்

PROGRAMMER – நிரலர்

PROGRESS – ஆக்கம்

PROJECT MANAGER – திட்ட மேலாளர்

PROMISORY NOTE – வாக்குறுதி பத்திரம்

PROMOTER – மேம்படுத்துநர்

PROPELLER (AEROPLANE) – உந்தி

PROSTITUTION – பரத்தமை, விபச்சாரம்

PROTACTINIUM – பாகையம்

PROTRACTOR – பாகைமானி

PROTECTION – காபந்து, பாதுகாப்பு

PROTOTYPE – படியச்சு

PROVISION – மளிகை

PSYCHOLOGY – உளவியல்

PUB – குடிமனை, தவறணை

PUBERTY – பூப்பு, பூப்படைவு

PULSAR – துடிப்பு விண்மீன்

PULSE – கைநாடி

PUMP – எக்கி

PUNCTUALITY – காலத்தவறாமை

PUPA – கூட்டுப்புழு

PURPLE – ஊதா

PUT OPTION – விற்றல் சூதம்

PYKNOMETER – அடர்த்திமானி

PYRAMID – கூம்பகம்

PYTHON – மலைப்பாம்பு

Q – வரிசை

QUAIL – காடை

QUALIFICATION – கல்வித் தகுதி

QUALITY – தரம்

QUARANTINE – தொற்றொதுக்கம்

QUARREL – வாய்ச்சண்டை, சச்சரவு

QUARTZ – படிகக்கல்

QUARRY – கற்சுரங்கம், கொய்வாரம்

QUASAR – துடிப்பண்டம்

QUAY – கப்பல் துறை

QUESTIONABLE – ஆட்சேபத்திற்குறிய

QUILL-PEN – எழுதிறகு, தூவல்

QUINCE – சீமைமாதுளை, சீமைமாதுளம்பழம்

QUINOA – சீமைத் திணை

QUIVER – தூணீ(ரம்) தூணம், அம்புக்கூடு

QUOTATION – விலைப்புள்ளி

QURAN – மறையகம், திருமறை

R – வரிசை

RACOON – அணில்கரடி

RADAR – கதிரலைக் கும்பா

RADIATOR – கதிர்வீசி

RADIO – வானொலி

RADIOLOGIST – கதிரியக்கர்

RADIO STATION – வானொலி நிலையம்

RADIUM – கருகன்

RADIUS – ஆரம்

RADON – ஆரகன்

RAFFLESIA – பிணவல்லி

RAGAM – பண்

RAILING – கிராதி

RAILWAYS – இருப்புப்பாதை

RAINBOW – வானவில்

RAIN COAT – மழைப்பாகை, மழைக் குப்பாயம்

RAIN METER – மழைமானி

RARE – அரிய

RARE (LESS DENSE), RARENESS – ஐதான, ஐது

RASH – சினப்பு, சினைப்பு

RASPBERRY – புற்றுப்பழம்

RAT RACE – போட்டிம‌ய‌ம்

RATION – பங்கீடு

RATTLESNAKE – சாரைப்பாம்பு

RAVEN – அண்டங்காக்கை

RAYON – மரமாப்பட்டு

RAZOR BLADE – சவர அலகு, சவரலகு

RAZOR KNIFE – சவரக் கத்தி

READYMADE (DRESS) – ஆயத்த ஆடை

RECEIPT – பற்றுச்சீட்டு

RECEPTACLE – கொள்கலம்

RECEPTION – வரவேற்பறை

RECEPTIONIST – வரவேற்பாளர்

RECONSTRUCTION – மறுசீரமைப்பு

RECTUM – மலக்குடல்

RECYCLING – மறுசுழற்சி

RECLAMMATION (LAND) – மீளகம்

RED – சிவப்பு

RED CROSS SOCIETY – செஞ்சிலுவைச் சங்கம்

RED KIDNEY BEANS – சிகப்பு காராமணி

REDRESS – குறைதீர்

REED (PLANT) – நாணல்

REFERENCE – மேற்கோள், உசாத்துணை

REFERENDUM – பொதுவாக்கெடுப்பு

REFILL (PENCIL ETC.) – மாற்றில், நிரப்பில்

REFILL PACK – நிரப்பில் சிப்பம்

REFINED OIL – சுத்திகரிக்கப்பட்ட எண்ணை

REFLECTION – எதிரொளி, பிரதிபலிப்பு

REFLEX – எதிர்வினை

REFRIDGERANT – குளிர்ப்பொருள்

REFRIDGERATOR – குளிர்பதனப்பெட்டி, குளிர்பதனி, குளிர்சாதனப்பெட்டி

REHABILITATION – புனர்வாழ்வு

REHABILITATION – புனர்வாழ்வு

REINDEER – பனிக்கலைமான்

REINFORCED CEMENT CONCRETE (R.C.C.) – திண்காரை

REJECT – நிராகரி

REJOICE – மகிழ்

REJOINDER – எதிருரை

RELAPSE – பின்னடைவு

REMINDER – ஞாபகப்படுத்தல்

REMOTE CONTROL – தொலையியக்கி

RENEWAL – புதுப்பிப்பு

RENOVATE – புனரமை

RENTED CAR – இரவல் சீருந்து

RENUMERATION – பணியூதியம்

REPAIR, REPAIR WORK – செப்பனிடு, செப்பம் வேலை

REPEAT – மறுசெயல்

REPEATABILITY – மறுசெயற்திறன்

RESIN – குங்கிலியம், பிசின்

RESPONSE – மறுமொழி

RESULT – முடிவு

RETAIL – சில்லரையான

RETINA – விழித்திரை

RETREADING – மறைக்கிழித்தல்

REVENUE STAMP – முத்திரை வில்லை

REVERSE OSMOSIS – எதிர்மறை சவ்வூடுபரவல்

REVOLVER – சுழற்துப்பாக்கி

RHINOCEROUS – காண்டாமிருகம்

RHODIUM – அரத்தியம்

RICE – அரிசி

RICE BRAN – அரிசித் தவிடு

RICKETY – நராங்கிய, நரங்கிய

RIDE – சவாரி

RIDGE (OF A FIELD) – வரப்பு

RIDGE GOURD – பீர்க்கங்காய்

RIFLE – துமுக்கி

RIGHT-JUSTIFY – வலவணி செய், வலவொழுங்கு செய்

RINGTONE – மணியோசை

RINGWORM – படர்தாமரை

RISK – இடர்ப்பாடு

RITUAL (RELIGIOUS) – சமயாசாரம்

RIVET – கடாவி, தறையாணி

ROAD – சாலை, வீதி

ROAMING FACILITY (CELL PHONE) – அலையல் வசதி

ROAD-ROLLER – சாலைச் சமனி

ROAST – முறுவல்

ROBOT – பொறியன்

ROCKET (WEAPON, SPACE) – ஏவுகலன், ஏவூர்தி

ROCKET (FIREWORK) – வாணம்

RODENT – கொறித்துண்ணி/கொறிணி

ROOF – கூரை

ROSE – முட்செவ்வந்தி

ROSE APPLE – ஜம்பு நாவல்பழம்

ROSE-MILK – முளரிப் பால்

ROSEWOOD, ROSEWOOD TREE – áì¸ÁÃõ

ROTUNDA – கவிமாடம்

ROWBOAT – தோணி

ROYALTY – உரிமத்தொகை

RUBBER (ERASER) – அழிப்பான்

RUBBER (MATERIAL) – மீள்மம்

RUBBER STAMP – மீள்ம முத்திரை

RUBIDIUM – அர்மிமம்

RUBY – மாணிக்கம், கெம்பு

RUDDER – சுக்கான்

RUGBY – அஞ்சல்பந்தாட்டம்

RUM – வெல்லச்சாராயம்

RUMOUR – வதந்தி

RUNNER – ஒடகர்

RUNNER (OF A ZIP) – பல்லோடி

RUNWAY – ஓடுபாதை

RUSK – காந்தல் ரொட்டி

RUSSEL’S VIPER – கண்ணாடி விரியன்

RUST – துரு

RUTHENIUM – உருத்தீனம்

RYE – புல்லரிசி

RYEMEAL – புல்லரிசிக் கூழ், புல்லரிசிக் கஞ்சி

S – வரிசை

SACRIFICE – யாகம், வேள்வி

SADDLE – சேணம்

SAFETY – ஏமம், பாதுகாப்பு

SAFETY PIN – பூட்டூசி, காப்பூசி, ஊக்கு

SAFETY VALVE – பாதுகாப்பு ஓரதர்

SAFFLOWER, SAFFLOWER OIL – குசம்பப்பூ, குசம்பப்பூ எண்ணை

SAFFRON – குங்குமப்பூ

SAFFRON (COLOUR) – காவி (நிறம்)

SAGE (HERB) – அழிஞ்சில்

SAGO – ஜவ்வரிசி

SAILING (SEA ROUTE) – மிதப்பு

SAILING SHIP – பாய்மரக் கப்பல்

SALARY – சம்பளம்

SALES ORDER – விற்பாணை

SALINE SOIL – களர்நிலம்

SALINITY – களர்த்திறன்

SALIVA – வீணீர், எச்சில், உமிழ்நீர்

SALT LAKE – உப்பேரி

SAMARIUM – சுடர்மம்

SAMPLE – மாதிரி

SANCTION – இசைவாணை

SANDPAPER – மண்காகிதம், உப்புக்காகிதம்

SANDPAPER TREE – உகா மரம்

SANDSTONE – மணப்பாறை

SANDWICH – அடுக்கு ரொட்டி

SANITARY NAPKIN – சுகாதாரக் குட்டை

SANITARY WORKER – துப்புறவுத் தொழிலாளர், தோட்டி

SANSKRIT – சங்கதம்

SAP-WOOD – மென்மரம்

SAPHIRE – மரகதம்

SARDINE – சாலை மீன்

SATURATION, SATURATE – தெவிட்டல், தெவிண்டுபோ

SATURDAY – காரிக்கிழமை

SATURN – காரி, சனி (கோள்)

SATELLITE – செயற்கைக் கோள்

SATIRE – வசைச்செய்யுள்

SATISFACTION – பொந்திகை

SAUCE – சுவைச்சாறு

SAUCER – ஏந்துதட்டு

SAVANNA – வெப்பப்புல்வெளி

SAW (CARPERTER’S) – ரம்பம்

SAW SCALED VIPER – சுருட்டைப் பாம்பு

SAXOPHONE – கூம்பிசைக்க‌ருவி

SCAB – பொருக்கு

SCAFFOLDING – சாரம்/சாரக்கட்டு

SCALE (MUSIC) – மண்டிலம்

SCANDAL – ஊர்வாய்

SCANDIUM – காந்தியம்

SCARECROW – வெருளி

SCARF – கழுத்துக்குட்டை

SCABBARD – வாளுறை

SCHOOL – பள்ளி(க்கூடம்)

SCHOOL FEES – பள்ளிக்கூடச் சம்பளம்

SCISSORS – கத்தரிக்கோல்

SCOOTER – துள்ளுந்து

SCOUTS – சாரணர்

SCREEN (TV ETC) – திரை

SCREW – திருகு, திருகாணி

SCREW GAUGE – திருகுமானி

SCREWDRIVER – திருப்புளி

SEA – கடல்

SEA EAGLE – ஆலா

SEA GULL – கடற்புறா

SEAL – கடல்நாய்

SEA LION – கடற்சிங்கம்

SEA SHELL – சிப்பி

SEAL (STAMP) – சாப்பா, முத்திரை

SEAMAN – மாலுமி

SEDAN – சரக்கறை சீருந்து/மகிழுந்து

SERGEANT – செய்வகர்

SEASON-TICKET – பருவச்சீட்டு

SEAT BELT – இருக்கை வார்

SECRETERIAT – தலைமைச் செயலகம்

SEER FISH – சீலா மீன்

SELENIUM – செங்கந்தகம்

SELF-CONCIOUS – தன்னுணச்சியுடன், தன்னுணர்வுடன்

SENIORITY – பணிமூப்பு

SEPAL – புல்லிதழ்

SERENDIPITY – தற்செயற்கண்டுபிடிப்பு

SESAME – எள்ளு

SESSION – செற்றம்

SEPTEMBER – மடங்கல்-கன்னி

SET TOP (BOX) – மேலமர்வுப் பெட்டி, மேலமர்வி

SHAFT – சுழல்தண்டு

SHALLOW – களப்பான, களப்பாக

SHAMPOO – சீயநெய், குளியல் குழம்பு

SHAFE-AUTO – பங்குத் தானி

SHARK – சுறாமீன்

SHAVING CREAM – சவரக் களிம்பு, மழிப்புக் களிம்பு

SHED – கொட்டாரம்

SHEEP – செம்மறி ஆடு

SHEPARD – இடையன், மெய்ப்பன்

SHERBAT – நறுமட்டு

SHINE – பளபளப்பு

SHIP (VESSEL) – கப்பல்

SHIPPING – கடல்முகம்

SHOCK ABSORBER – அதிர்வேற்பி

SHOE – சப்பாத்து, மிதியடி, அரணம்

SHOOT (PLANT) – தண்டுக்கிளை

SHOPPING – வணிகம்

SHOPPING BASKET – வணிகக் கூடை

SHOPPING CART (ONLINE) – வணிகத் தொகுப்பு

SHORTS – அரைக்கால்சட்டை

SHOW-CASE – காட்சிப் பேழை

SHOWER (TAP) – பீச்சுக்குழாய்

SHRIMP – இரால்

SHUTTER (CAMERA, SHOP) – சார்த்தி

SHUTTLE-COCK, SHUTTLE BADMINTON – சிறகுப்பந்து/இறகுப்பந்து, சிறகுப்பந்தாட்டம்/இறகுப்பந்தாட்டம்

SIGNAL LIGHT – சைகை விளக்கு

SIGN BOARD – தகவல் பலகை

SIGNS OF LIFE – பேச்சுமூச்சு

SILICA – மணல்மம்

SILICON – மண்ணியம்

SILK – பட்டு

SILK-COTTON – இலவம்பஞ்சு

SILK FLOWER – பட்டுக்கூடு

SILT – வண்டல் (மண்)

SINK (WASH BASIN) – மித்தம்

SIPHON – இறைகுழாய்

SKETCH PEN – வரையெழுதுகோல்

SKI – பனிச் சருக்கல்

SKIPPING, SKIPPING ROPE – கெந்துதல், கெந்துகயிறு

SKULL – மண்டையோடு, கபாலம்

SLATE – கற்பலகை

SLOGAN – சொலவம்

SMALLPOX – வைசூரி, பெரிய அம்மை

SMART CARD – விரைவூக்க அட்டை/சூட்டிகை அட்டை

SMITHY – உலைக்களம்

SNAIL – நத்தை

SNAKE GOURD – புடலங்காய்

SOAP – சவர்க்காரம், சவுக்காரம்

SOAP-NUT – மணிப்புங்கு

SOCKET – பிடிப்பான், மாட்டி

SOCKET (ELECTRIC) – (மின்சார) தாங்குகுழி

SOCKET JOINT – கிண்ணமூட்டு

SOCKS – கால்மேசு, காலுறை

SODA – காலகம், உவர்காரம்

SODIUM – உவர்மம்

SOFA – (நீள்) சாய்வு இருக்கை/சாய்விருக்கை

SOLITARY – ஏகாந்த(மான)

SOFTWARE – மென்பொருள், மென்கலம்

SOLUTE – கரையம்

SOLVENT – கரைப்பான்

SOMERSAULT – குட்டிக்கரணம்

SOOR – எக்காளம்

SOPHISTICATED – மதிநுட்பமான, அதிநவீன

SOUP – சப்புநீர்

SOY(A) – சோயாமொச்சை

SOY-SAUCE – சோயாமொச்சைக் குழம்பு

SOUTH POLE – தென் துருவம்

SNOW, SNOWFALL – உறைமழை, பனிமழை

SNOOKER – (இந்தியக்) கோல்மேசை

SPACE, SPACE CRAFT – விண், விண் ஓடம்

SPACE SHUTTLE – விண்கலம்

SPADE – மண்வெட்டி, சவள்

SPAGHETTI – நூலப்பம்

SPAN (n.) – வீச்செல்லை

SPANNER – திருகி

SPARK – தீப்பொறி

SPARK PLUG – தீப்பொறிச்செருகி

SPASM – இசிவு

SPEAKER – ஒலிபெருக்கி, ஒலிபரப்பி

SPECIALIST SPECIALIZATION – களப்பணியாளர், களப்பணி

SPECTRUM – நிறமாலை

SPECULATIVE TRADING – யூக வர்த்தகம், யூக வணிகம்

SPELL-CHECKER – எழுத்தாயர்

SPELLING – எழுத்துக்கோர்வை

SPHERE – கோளம்

SPINE – முள்ளெளும்பு

SPRIT (FLAMMABLE) – எரிசாராயம்

SPITOON – உமிழ்கலம்

SPLEEN – மண்ணீரல்

SPOKE – ஆரக்கால்

SPONSORSHIP – நல்கை

SPOOL – கண்டு

SPOON – கரண்டி

SPORT UTILITY VEHICLE (S.U.V.) – கடுவழிப்பயன் மகிழுந்து/சீருந்து/ஊர்தி

SPRAY – தெளிப்பான், தெளிப்பி

SPRING – சுருள்

SPRINKLE (v.) – சிவிறு, தெளி (வினை வேற்சொல்)

SPRINKLER, SPRINKLE (v.) – சிவிறி, தெளிப்பான்

SPYWARE – ஒற்று மென்பொருள்

SQUARE – சதுரம்

SQUARE YARD – குழி

SQUASH GOURD – சீமைப்பூசனி(க்காய்)

SQUID – ஊசிக் கணவாய்

SQUASH-(RACQUETS) – அறைப்பந்தாட்டம்

STABLE – நிலைப்பான

STALACTITE – கசிதுளிவீழ்

STALAGMITE – கசிதுளிப்படிவு

STAFF MEMBER – அலுவலர், ஊழியர்

STAG – கலைமான்

STAINLESS STELL – துருவுறா எஃகு

STAPLE – பிணிப்பூசி

STAPLER – பிணிக்கை

STAR – விண்மீன், நாள்மீன், தாரகை

STARCH (CLOTHES) – கஞ்சி (ஆடைகள்)

STATISTICS, STATISTICIAN – புள்ளியியல், புள்ளியியலர்

STATIONERY (NOT MOVING) – இடம் பெயராத, நகராத

STATIONERY (PAPER, PENCIL ETC.) – எழுதுபொருள்

STEEL – எஃகு

STEAMER – நீராவிக்கப்பல்

STEERING – சக்கரம் திருப்பான்

STENOGRAPHER – சுருக்கெழுத்தர்

STERLIZE, STERLIZATION – கிருமிநீக்கம் செய், கிருமிநீக்கம்

STEREO – இசைப்பெட்டி

STEREOTYPE – ஒரே மாதிரி சிந்த‌னை/ஒரே மாதிரி க‌ருத்து

STEROID – ஊக்கியம்

STEWARD – விமானப்பணியாளர்

STIGMATA – மூச்சுத்துளை

STILTS – முட்டுக்கட்டை

STINGRAY – திருக்கை மீன்

STONE-AGE – கற்காலம்

STOCK MARKET – பங்குச்சந்தை

STOOL – முக்காலி, மொட்டான்

STORK – நாரை

STRAIGHT – நேர்

STRAIT – நீர்சந்தி, நீரிணை

STRAW (BOTTLE) – உறிஞ்சி

STRAW (HAY) – வைக்கோல்

STRAWBERRY – செம்புற்றுப்பழம்

STEALTH – மறைவியக்க

STEAM WASH – வெள்ளாவிச் சலவை

STENCIL – வரையச்சு

STENCIL-WHEEL (ORNAMENTAL) – கோலத்தட்டு

STETHOSCOPE – துடிப்புமானி

STEVIA – சர்க்கரைத் துளசி, சீனித் துளசி

STREAM – புனல்

STRETCHER – டோலி

STRIP – கீற்று

STROLLER – இழுபெட்டி

STRONTIUM – சிதறியம்

STUDIO – நிழற்படமனை

STUMPS (CRICKET) – குச்சம்

STURGEON – கோழிமீன்

STYLUS – எழுத்தாணி

STYROFOAM – மலக்கிய மெத்து

SUBCONTINENT – துணைக் கண்டம்

SUBLET – உள்வாடகை

SUBLIMATE – பதங்கம்

SUBMARINE – நீழ்மூழ்கிக் கப்பல்

SUGAR – சர்க்கரை, சீனி

SUGAR BEET – சர்க்ரைக் கிழங்கு

SUGGEST, SUGGESTION (HINT) – சூசகி, சூசகம்

SUGGEST, SUGGESTION (IDEA) – பரிந்துரை, பரிந்துரைப்பு

SUITCASE – கைப்பெட்டி

SULPHUR – கந்தகம்

SULTRY – புழக்கமான

SUMP – கட்டுத் தொட்டி

SUNBERRY – மனத்தக்காளி

SUNFLOWER – பொழுதுவணங்கி

SUN – கதிரவன்

SUNDAY – ஞாயிற்றுக்கிழமை

SUNROOF – வெளிச்சக்கூரை

SUPERPOWER – வல்லரசு

SUPERIOR VENECAVA – மேல்பெருஞ்சிரை

SUPERSTITION – மூடநம்பிக்கை

SUPERSONIC – ஒலிமிகை

SUPPLICANT – இரந்து வேண்டுநர்

SUPPLICATION – இரந்து வேண்டுதல்

SUPPLY – வரத்து (SUPPLY FROM), அளிப்பு (SUPPLY TO)

SURFING – கடல்சருக்கல்

SURGEON, SURGERY – பண்டுவம், சத்திரம்

SURGERY – பண்டுவர், சத்திரர்

SURPLUS – மிகை

SURVEY (LAND) – நில அளவை

SURVEYOR – நிலஅளவர்

SUSPENSION – தொங்கல்

SUSTAIN, SUSTAINABILITY – பேண், பேணியலுகை

SUTTLE – நாசூக்கான, நாசூக்காக

SWAMP – சதுப்பு நிலம்

SWAN – அன்னம்

SWEATER – வெயர்வி

SWEET SORGHUM – சர்க்கரைச் சோளம்

SWITCH – விசை (KEY), திறப்பான், நிலைமாற்றி

SYLLABLE – அசை

SYLLABUS – பாடவிதானம், பாடத்திட்டம்

SYMPTOM – அறிகுறி

SYNDROME (DISEASE) – இணைப்போக்கு

SYPHILIS – கிரந்தி நோய்

SYSTEM ANALYST – முறைமை பகுப்பாய்வாளர்/பகுப்பாய்வர்

T – வரிசை

T-SHIRT – கொசுவுசட்டை

TABLE – மேசை

TABLE TENNIS- மேசைப்பந்தாட்டம்

TADPOLE – தலைப்பிரட்டை

TAILOR – தையலர், தையலாளர்

TALC – பட்டுக்கல்

TANGERINE – கமலாப்பழம்

TANK (CONTAINER) – தொட்டி

TANK (WAR) – பீரங்கி வண்டி

TANKER LORRY – தொட்டிச் சரக்குந்து

TANKER SHIP – தொட்டிக் கப்பல்

TANTALLUM – இஞ்சாயம்

TAPIOCA – மரவள்ளிக்கிழங்கு

TASK – செய்பணி

TATTOO – பச்சைக்குத்து

TAXI – வாடகி

TAPEWORM – தட்டைப்புழு

TAPE RECORDER – நாடாப் பதிவி

TAR – (கரிக்)கீல்

TARPAULIN – படங்கு, கீல்ப்பாய்

TAVERN – தவறணை

TEA – தேநீர், இலை வடிநீர் (DRINK), தேயிலை (GRAINS, LEAVES)

TECHNETIUM – பசகன்

TECHNICIAN – தொழ்நுட்பப் பணியாளர், தொழிற்பணியர்

TELE-CONFERENCE, TELECONFERENCING – தொலையாடல்

TELEPHONE – தொலைபேசி

TELE-TEXT – தொலையுரை

TELEVISION – தொலைகாட்சி

TELEX – தொலைப்பதிவு

TELLER – காசாளர்

TELLURIUM – வெண்கந்தகம்

TEMPLATE – வார்ப்புரு

TEMPLE – ஆலயம், கோயில்

TEMPLE (OF THE HEAD) – கன்னப்பொறி, நெற்றிப்பொட்டு

TENDON – தசைநாண்

TENNIS – வரிப்பந்தாட்டம்

TERBIUM – தென்னிரும்பு

TERRA-COTTA – சுடுமண்(பொருள்)

TERRAPIN – கிணற்றாமை

TERMITE – கறையான்

TEST CRICKET – தேர்வு துடுப்பாட்டம்

TESTIMONY – வாக்குமூலம்

TETANUS – ரண ஜன்னி, ஏற்புவலி, தசைவிறைப்பு, நரம்பிசிவு நோய்

TETANUS SHOT – ஏற்பு ஊசி

TEXTBOOK – பாடநூல்

THALLIUM – தெள்ளீயம்

THAW – கெட்டி உருகு/கெட்டிவுருகு, கெட்டி உருகல்/கெட்டிவுருகல்

THEATRE – திரையரங்கு

THERMAL POWER – அனல் மின்சாரம்

THERMOCOLE – மலக்கிய மெத்து

THERMOMETER – வெப்பமானி

THORIUM – இடியம்

THRONG (v.) – குழுமு

THINNER – மெலிபூச்சு

THULIUM – துலங்கியம்

THURSDAY – வியாழக்கிழமை

TICKET – (பயணச்)சீட்டு

TICKET CHECKER – சீட்டு நோக்கர்

TICKET COUNTER – சீட்டு முகப்பு

TIDE – (கடல்)ஓதம்

TILE (FLOOR) – தரை ஓடு

TILLAGE – கமத்தொழில்

TIME-TABLE – நேரசூசி, கால அட்டவணை

TIMES (EG 2 TIMES 2) – தர

TIN (CAN) – தகரம்

TIN (METAL) – வெள்ளீயம்

TINCTURE – கறையம்

TIPS – கொசுறு

TISSUE (BIOLOGICAL) – இழையம்

TISSUE (NAPKIN) – மெல்லிழுப்புத்தாள்

TITANIUM – வெண்வெள்ளி

TOAD – தேரை

TOASTER – (ரொட்டிச்) சுடுவி

TOBACCO – புகையிலை

TOKEN – கிள்ளாக்கு

TOLERANCE – சகிப்பு

TOLL GATE – சுங்கச்சாவடி

TONIC – தெம்பூட்டி, உரமாக்கி

TOOTHBRUSH – பல் தூரிகை

TOOTHPASTE – பற்பசை

TOPAZ – புஷ்பராகம்

TOPOLOGY – நிலவுருவியல், நிலவுருவம்

TORCHLIGHT – சுடரொளி

TORPEDO – கடற்கணை

TOUCH-SCREEN – தொடுதிரை

TOUCHSTONE – கட்டளைக்கல்

TOURISM – சுற்றுலா

TOURIST – சுற்றுலாப் பயணி

TOURIST VISA – சுற்றுலா இசைவு

TOWER – கோபுரம்

TRACK (RAIL) – தண்டவாளம், இருப்புப்பாதை

TRACTION – துரக்கம்

TRACE, TRACEABILITY – சுவடுகாண், சுவடுகாணல்

TRACK, TRACKABILITY – தடங்காண், தடங்காணல்

TRACTOR – ஏருந்து/உழுவை

TRADE-MARK – வர்த்தகக் குறி

TRAFFIC LIGHT/SIGNAL – சைகை விளக்கு

TRAIN (GENERAL MULTI-CARRIAGE) – தொடர்வண்டி

TRAIN (RAIL) – இருப்பூர்தி, கோச்சி

TRAIN (TEACH) – பயிற்சியளி

TRAINEE – பயிலாளர்

TRAILER (VEHICLE) – இழுவை

TRAINER – பயிற்றாளர்

TRAITOR – (தேச)துரோகி

TRAM – கம்பிப் பேருந்து

TRANSPARENT – தெளிமையான, ஒளிப்புகு (இயற்பியல்/physics)

TRANSPARENCY (SHEET) – தெளிதகடு

TRANSFORMER – மின்மாற்றி

TRANSPONDER – செலுத்துவாங்கி

TRAVEL AGENCY – பயண முகமையகம்

TRAVEL AGENT – பயண முகவர்

TRAVELLER’S CHECQUE – பயணியர் காசோலை

TRANSFER PASSENGER – மாற்று பயணி

TRANSIT PASSENGER – இடைநிற் பயணி

TRANSIT LOUNGE – மாற்றுப்பயணியர் ஓய்வறை

TRAVEL – செல்கை

TRAVELLATOR – ந‌க‌ர்ந‌டைமேடை

TRAY – தட்டம், தாம்பாளம்

TREADMILL – ஓடுபொறி

TREASON – (தேச)துரோகம்

TREASURY – கருவூலம்

TREMOR – நிலநடுக்கம்

TRIBUNAL – ஞாயசபை, நடுவர் மன்றம்

TRIAL PACK – பரிட்சார்த்தச் சிப்பம்

TRILLION – கற்பம்

TRIGGER (GUN) – குதிரை

TRIP – பயணம்

TRIP-SHEET – நடைமுறி

TROLLEY – தள்ளுவண்டி

TROPIC OF CANCER – கடக ரேகை

TROPIC OF CAPRICORN – மகர ரேகை

TROPICS, TROPICAL – வெப்பமண்டலம், வெப்பமண்டல

TRUCK – சுமையுந்து

TRUE MAHOGANI – சீமைநுக்கு

TRUMPET – தாரை

TRUSS – தூலக்கட்டு

TRUSTEE – அரங்காவலர், மரைக்கார் (ISLAMIC)

TSUNAMI – ஆழிப்பேரலை

TUBE (CREAM, OINTMENT) – பிதுக்கு

TUBE – தூம்பு

TUBELIGHT – குழல்விளக்கு

TUBERCULOSIS – காசநோய்

TUBEROSE – நிலச்சம்பங்கி

TUCK (A SHIRT, v.) – கொசுவு

TUESDAY – செவ்வாய்க்கிழமை

TULIP – காட்டுச்செண்பகம்

TUMBLER – லோட்டா

TUMOUR – கழலை

TUNE – சந்தம்

TUNGSTEN – மெல்லிழையம்

TURBULENCE – கொந்தளிப்பு

TURMERIC – மஞ்சள்

TURNING LATHE – கடைமரம்

TURNING POINT – திருப்பும் முனை

TURNIP – கோசுக்கிழ‌ங்கு

TURPENTINE – கற்பூரத் தைலம், கற்பூரநெய்

TURQUOISE – பேரோசனை

TUSKER (ELEPHANT) – கொம்பன்யானை

TWIG – சுள்ளி

TWILIGHT – அந்தியொளி

TYPEWRITER – தட்டச்சுப்பொறி

TYPHOID – குடற்காய்ச்சல்

TYPIST – தட்டச்சர்

TYRANNY – கொடுங்கொண்மை, அராஜகம்

TYRE – வட்டகை/உருளிப்பட்டை

U – வரிசை

UNIFORM (DRESS) – சீருடை

ULTRAVIOLET – புறஊதா

ULTRASONIC – கேளாஒலி

ULTRASOUND – ஊடொலி

UNARMED – நிராயுதபாணி

UMBRELLA – குடை

UMBRELLA THORN – நாட்டு ஓடை

UNANANYMOUS, UNANYMOUSLY – ஏகோபித்த, ஏகோபித்து

UNITED NATIONS – ஐக்கிய நாட்டு சபை, ஐநா சபை

UNIVERSE – அண்டம்

UNIVERSITY – பல்கலைக்கழகம்

UPDATE – புதுப்பிப்பு

URANIUM – அடரியம்

URANUS – அகநீலன்

URETER – சிறுநீர்ப் புறவழி

URGENT – அவசரமான

URN – தாழி

USELESS – உதவாக்கரை

UTERUS – கருப்பை

UTENSIL – பாத்திரம்

V – வரிசை

VACABULARY – சொற்றொகை

VACUUM CLEANER – தூசி உறிஞ்சி/வெற்றிடவுறிஞ்சி

VALUE – விழிமியம்

VALVE – ஓரதர்

VAN – கூடுந்து/மூடுந்து

VANADIUM – பழீயம்

VANILLA – வனிக்கோடி

VARICOSE VEINS – சுருட்டை நரம்பு, நரம்பு சுருட்டு

VARNISH – மெருகெண்ணை, மெருகுநெய்

VEIN – சிரை

VELVET – பூம்பட்டு, முகமல்

VENTILATOR – காலதர்

VENUS – வெள்ளி (கோள்)

VERANDAH – ஆளோடி

VERDIGRIS – செம்புக்களிம்பு

VERMIFUGE – புழுக்கொல்லி

VERSION – பதிப்பு, வடிவுரு

VESTIBULE – இணைப்புக்கூண்டு

VIDEO – காணொளி, ஒளித்தோற்றம்

VIDEO COACH – படக்காட்சிப் பேருந்து

VIDEO PHONE – காணொளிப்பேசி

VIDEO CONFERENCING – காணொளிக் கலந்துரையாடல்/காணொளியாடல்

VIDEO PHONE – காணொளிப்பேசி

VINEGAR – புளிக்காடி

VIOLIN – பிடில்

VIOLIN-CELLO – கின்னரம்

VIPER – விரியன்

VIRUS – நச்சியம்

VIRGO – ஆயிழை, கன்னியராசி

VISA – இசைவு

VISCOUS, VISCOSITY – பிசுக்கானம் பிசுக்குமை

VISIBILITY – விழிமை

VISITING CARD – முகப்பு அட்டை

VIDEO CASSETTE – ஒளிப்பேழை

VOLATILE, VOLATILITY – வெடிமையுடைய, வெடிமை

VOLUME (CAPACITY) – கொள்ளளவு

VOLUME (SOUND) – ஒலி விசை

VOMIT – சத்தி, வாந்தி

VOODOO – சூனியம்

VOW – நேர்த்திக்கடன்

VULTURE – பிணந்தின்னிக் கழுகு

W – வரிசை

WALLABEE – பைமுயல்

WALKMAN – நடைகேட்பி

WALKING STICK – ஊன்றுகோல்

WALRUS – கடற்பசு

WANDER – சுற்றித்திரி

WARDROBE – கைப்பெட்டி, உடுப்புப்பெட்டி, உடுக்கைப்பெட்டி

WAREHOUSE – பண்டகசாலை, கிட்டங்கி

WARRANT – பற்றாணை

WART – மரு

WASH AREA – அலம்பகம்

WASH BASIN – கழுவுதொட்டி

WASHER (MECHANICAL) – அடைப்பி

WASHERMAN – கட்டாடி, சலவைக்காரர்

WASHING MACHINE – சலவை இயந்திரம், சலவைப் பெட்டி

WASHING POWDER – சலவைத்தூள்

WATER COOLER – நீர்க்குளிரி

WATER HEATER – நீர்வெம்மி

WATER-COLOUR – நீர்வர்ணம்/நீர்வண்ணம்/நீர்ச்சாயம்

WATER INFLOW – நீர்வரத்து

WATER-PROOF – நீர்ப்புகா

WATER RESISTANT – நீரெதிர்

WATER SUPPLY – நீரளிப்பு

WATERMARK – நீர்க்குறி

WATERMELON – கொம்மட்டிப்பழம்

WATCHMAN – காவலாளி

WATCH TOWER – காவல்மேடை

WAX (CANDLE) – மெழுகு

WAX (EAR) – (காதுக்)குறும்பி

WAX BATH – மெழுகுத் தொட்டிி

WAYBILL – (ஊர்திப்) பார‌ப்ப‌ட்டி

WEASEL – மரநாய்

WEATHER – வானிலை

WEB CAM – இணையப் படப்க்கருவி

WEBSITE – இணையதளம்

WEDGE – ஆப்பு

WEDNESDAY – அறிவன்கிழமை

WEEKLY (MAGAZINE) – வாரிகை

WELD, WELDING, WELDING ROD – பற்றவை, பற்றவைத்தல், பற்றுக்கோல்

WET, WETNESS – ஈரமான, ஈரம்

WET LAND – நஞ்செய் (தமிழ்க் குறி “”)

WET GRINDER – விசையுரல், விசை உரல், மின்னுரல்

WHALE – திமிங்கலம்

WHEAT – கோதுமை

WHEAT BRAN – கோதுமைத் தவிடு

WHET (v.), WHETSTONE – சாணைபிடி (வினைவேற்சொல்), சாணை(க்கல்)

WHIP – கசை

WHIRLPOOL – நீர்ச்சுழல், நீர்ச்சுழி

WHISKY – ஊறல்

WHISPER – குசுகுசுப்பு, குசுகுசுத்து (வினை வேற்சொல்)

WHISTLE – ஊதல்/சீட்டி, சீட்டியடி (வினை வேற்சொல்)

WHITE – வெள்ளை

WHITE CEMENT – வெண்காரை

WHITE DWARF – வெண் குறுமீன்

WHITE GOLD – வெள்ளித் தங்கம்

WHITE VITRIOL – வெள்ளைத் துத்தம்

WHOLESALE – மொத்தமான

WICKET (CRICKET) – இலக்கு

WIDOW – விதவை

WIDOWER – விதவன், தாரமிழந்தவன்

WILD JASMINE – காவா, காட்டுமல்லிகை

WINCH – மின்னிழுவை

WIND SOCK – திசைக்கூம்பு

WINDMILL – காற்றாலை

WINDWARD – வாப்பர்

WINE – தேறல்

WINTERGREEN – கோலக்காய்

WIPER – துடைப்பான்

WIRE TRANSFER – கம்பி பரிமாற்றம்

WIRELESS – கம்பியில்லா

WOODPECKER – மரங்கொத்தி

WOOD POLISH – மரவெண்ணை

WORD PROCESSOR – சொற்செயலி

WOLF – ஓநாய்

WOOL – கம்பளம்

WORK, WORKMAN, WORKMANSHIP – வேலை, வேலையாள் வேலைப்பாடு

WORTH – பெறுமதி, பெறுமானம்

WREATH – மலர்வளையம்

WRIST – மணிக்கட்டு

X – வரிசை

X-RAY – ஊடுக்கதிர்

X-RAY PHOTOGRAPH – கதிர்ப்படம்

XEBEC – முப்பாய்ப்படகு

XENON – அணுகன்

XEROPHYTE – பாலைவனத் தாவரம்

XEROX – நகல் பொறி, நகலி

XYLEM – மரவியம்

XYLOPHONE – சுரம் இசைவி, சுர‌ இசைக்க‌ருவி, ஜ‌ல‌த்த‌ர‌ங்க‌ம்

Y – வரிசை

YAK – கவரிமான்

YAM – சேனைக்கிழங்கு

YARD – கஜம்

YARDSTICK – அளவுகோல்

YARN – நூலிழை

YAGHT – செலவி

YEAR-BOOK – ஆண்டுநூல்

YEAST – புளிச்சொண்டி

YEASTBALL – சொண்டிச்சோறு

YELLOW – மஞ்சள்

YELLOW OLEANDER – சீமையலரி

YOGHURT – வெண்ணைத்தயிர், வெண்தயிர்

YOLK – மஞ்சள் கரு

YTTERBIUM – திகழ்வெள்ளீயம்

YTTRIUM – திகழியம்

Z – வரிசை

ZAMINDAR – பண்ணையார்

ZIGZAG – எதிர்புதிரான

ZINC – துத்தநாகம்

ZINNIA – நிறவாதவப்பூ, நிறவாதவன்

ZIGZAG – எதிர்புதிரான

ZIP LOCK BAG – பிணையடை(ப் பை)

ZIP(PER) – பற்பிணை

ZIRCOMIUM – வன்தங்கம்

ZUCCHINI – சீமைச் சுரைக்காய்

ZODIAC – ஞாயிற்று வீதி

ZONE – வட்டாரம்

ZOO – விலங்குப் பூங்கா

Kalam on India Vision 2020

Capture

I have three visions for India.

In 3000 years of our history,people from allover the world have come and invaded us, captured our lands, conquered our minds. From Alexander onwards. The Greeks, the Portuguese,the British, the French, the Dutch, all of them came and looted us,took over what was ours.Yet we have not done this to any other nation. We have not conquered anyone. We have not grabbed their land, their culture, their history tried to enforce our way of life on them. Why? Because we respect the freedom of others.

That is why my first vision is that of FREEDOM.

I believe that India got its first vision of this in 1857, when we started the war of independence. It is this freedom that we must protect and nurture and built on. If we are not free, no one will respect us.

My second vision for India is DEVELOPMENT.

For fifty years we have been a developing nation. It is time we see ourselves as a developed nation. We are among top 5 nations of the world in terms of GDP. We have 10 percent growth rate in most areas. Our poverty levels are falling, our achievements are being globally recognized today. Yet we lack the self-confidence to see ourselves as a developed nation, self reliant and self assured. Isn’t this right?

I have a third vision. The India must STAND UP TO THE WORLD. Because I believe that unless India stands up to the world, no one will respect us. Only strength respects strength. We must be strong not only as a military power but also as an economic power. Both must go hand-in-hand.

My good fortune was to have work with three great minds. Dr Vikram Sarabhai of the Dept. of space, Professor Satish Dhawan, who succeeded him, and Dr.Brahm Prakash, father of nuclear material. I was lucky to have worked with all three of them closely and consider this the great opportunity of my life.

I see four milestones in my career:

  • ONE: Twenty years I spent in ISRO. I was given the opportunity to be the project director for India ‘s first satellite launch vehicle, SLV3. The one that launched Rohini. These years played a very important role in my life of Scientist.
  • TWO: After my ISRO years, i joined DRDO and got a chance to be the part of India ‘s guided missile program. It was my second bliss when Agni met its mission requirements in 1994.
  • THREE: The Dept. of Atomic Energy and DRDO had this tremendous partnership in the recent nuclear tests, on May 11 and 13. This was the third bliss. The joy of participating with my team in these nuclear tests and proving to the world that India can make it.That we are no longer a developing nation but one of them. It made me feel very proud as an Indian. The fact that we have now developed for Agni a re-entry structure, for which we have developed this new material. A Very light material called carbon-carbon.
  • FOUR: One day an orthopaedic surgeon from Nizam institute of Medical Sciences visited my laboratory. He lifted the material and found it so light that he took me to his hospital and showed me his patients. There were these little girls and boys with heavy metallic calipers weighing over three Kgs.each, dragging their feet around. He said to me: Please remove the pain of my patients. In three weeks, we made these Floor reaction Orthosis 300 gram calipers and took them to the orthopaedic center. The children didn’t believe their eyes. From dragging around a three kg. load on their legs, they could now move around! Their parents had tears in their eyes. That was my forth bliss!

Why is the media here so negative? Why are we in India so embarrassed to recognize our own strengths, our achievements? We are such a great nation. We have so many amazing success stories but we refuse to acknowledge them. Why? We are thesecond largest producer of wheat in the world. We are the second largest producers in rice. We are the first in milk production. We are number one in Remote sensing satellites. Look at Dr. Sudarshan, he has transferred the tribal village into a self-sustaining, self-driving unit. There are millions of such achievements but our media is only obsessed with the bad news and failures and disasters.

I was in Tel Aviv once and I was reading the Israeli newspaper. It was the day after a lot of attacks and bombardments and deaths had taken place. The Hamas had struck. But the front page of the newspaper had the picture of a Jewish gentleman who in five years had transformed his desert land into an orchid and a granary. It was this inspiring picture that everyone woke up to. The gory details of killings,bombardments, deaths, were inside in the newspaper, buried among other news.In India we only read about death, sickness, terrorism, crime. Why are we so negative?

Another question:

Why are we, as a nation so obsessed with foreign things? we want foreign TVs, we want foreign shirts. We want foreign technology. Why this obsession with everything imported? Do we not realize that self-respect comes with self-reliance?

I was in Hyderabad giving this lecture, when a 14 year oldgirl asked me for my autograph. I asked her what her goal in life is: She replied: “I want to live in a developed India .” For her, you and I will have to built this developed India .

You must proclaim. As an aside from yours truly: India is not an under-developed nation; it is a highly developed nation in an advanced state of decay!!!!!

பாகுபலி இரண்டாம் பாகம் எப்படியிருக்கும்? பிரபாஸ் பேட்டி

fqWvuJ2.jpg

பாகுபலியின் வெற்றிக்கு நன்றி சொல்ல சென்னை வந்திருந்தார் பிரபாஸ். அவரிடம் இந்தப்படஅனுபவங்கள் பற்றிக் கேட்டபோது, இந்தப்படத்துக்காக இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கும் மேல் கடுமையாக உழைத்தோம், இப்போது எல்லா மொழிகளிலும் படம் நன்றாகப் போகிறது என்பதைப் பார்க்கும் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது.

bISaSmj.jpg

இது எம்.ஜி.ஆர் நடித்த அடிமைப்பெண் படம் போல இருப்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா?

சூப்பர்சார் எம்ஜிஆர் மாதிரி ஒரு பெரியஸ்டார் படம் மாதிரி என் படமும் இருக்கிறதென்றால் சந்தோசம்தானே சார்.
BOrh3GQ.jpg
இந்தப்படத்தில் சத்யராஜ் தலையில் கால்வைக்கும் காட்சியில் நடித்தது எப்படி?

சத்யராஜ் சாருடன் எற்கெனவே ஒருபடத்தில் நடித்திருக்கிறேன். அந்தப்படத்தில் அவர் எனக்கு அப்பா. அந்தப்படம் சூப்பர்ஹிட். இந்தப்படத்தில் இந்தக்கேரக்டரில் சத்யராஜை நடிக்கவைக்கலாம் என்றிருக்கிறேன் என்று ராஜமௌலி சொன்னவுடன் எனக்குப் பதட்டமாகிவிட்டது. இப்படி ஒரு சீன் இருக்கிறது, அப்படியிருக்கும்போது அதை அவரிடம் எப்படிச் சொல்வாரோ என்று பயந்து, அந்தசீனைப் பற்றி அவரிடம் சொல்லாதீர்கள் என்று ராஜமௌலியிடம் சொன்னேன்.

Vgaf1dq.jpg

அவரோ, சொல்லிப்பார்க்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டார். இன்னொருபக்கம், சத்யராஜ் சார் எனக்குப் போன் பண்ணி, ராஜமௌலி கதை சொல்ல வருகிறார், அது எப்படி இருக்கும்? நான் என்ன சொல்லட்டும்? என்று கேட்டார். எனக்கு என்ன சொல்வதெனற்தெரியவில்லை, கதையைக் கேளுங்கள் சார் என்று மடும் சொன்னேன். அதன்பின் கதையைக் கேட்டுவிட்டு, கதைக்கும் காட்சிக்கும் மிகப்பொருத்தமாக இருக்கிற இந்தக்காட்சி அப்படியே இருக்கட்டும் என்று சொல்லிவிட்டார். ஆனாலும் அந்தக்காட்சியைப் படமாக்குகிற நாளில் எனக்குக் காய்ச்சல்வராதகுறைதான்.
நேரடித்தமிழ்ப்படங்களில் நடிப்பீர்களா?

ஏன் நடிக்காமல்? பொருத்தமான பிராஜெக்ட் அமைந்தால் உடனே நடிப்பேன்.

FpyVJ9U.jpg

தமிழில் எந்த இயக்குநரின் இயக்கத்தில் நடிக்க விருப்பம்?

தமிழில், சிறந்த இயக்குநர்கள் நிறையப்பேர் இருக்கிறார்கள். ஷங்கர், கௌதம்மேனன் உட்பட நிறைப்பேர் இருக்கிறார்கள்.

இரண்டாம்பாகம் எப்போது? எடுத்து முடித்துவிட்டீர்களா?

கண்டிப்பாக 2016 இல் வந்துவிடும் என்பதை மட்டும் இப்போது சொல்லமுடியும். இரண்டாமப்£கத்துக்கான 40 சதவித படப்பிடிப்பு முடிவடைந்துவிட்டது. மீதியை இனிமேல் படமாக்கவிருக்கிறோம்.

இரண்டாம்பாகத்தின் கதையில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் இருக்குமா?

அடிப்படைக்கதையில் மாற்றங்கள் இருக்காது, முதல்பாகத்தின் இவ்வளவு பெரிய வெற்றி காரணமாகக் காட்சிகளில் சில மாற்றங்கள் இருக்கலாம்.
m4O08uA.jpg

இந்தப்படத்தில் நடிப்பதற்காக நீங்கள் எவ்வளவு படங்களை இழந்திருப்பீர்கள்?

நிறைய இருக்கும். நான் இந்தப்படத்தில் இருக்கிறேன், இது முடிந்தபின்புதான் அடுத்தபடம் என்று தெரிந்து பலர் என்னை அணுகாமலே இருந்துவிட்டார்கள். அதையும் தாண்டி என்னை அணுகியதில் ஐந்து படங்களைத் தவிர்த்தேன்.

ராஜமௌலி – ஷங்கர் ( என் கருத்து )

pbbkwIehgfhbd

பாகுபாலி – இந்திய சினிமாவை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து சென்றிருக்கிற படம்.

புதிய தொழில் நுட்பத்தை வைத்து 250 கோடியில் 3 வருட கடின உழைப்பின் பயனாக வந்துருக்கும் பாகுபாலியை ஒரு இந்தியனாய் மெச்சிக்க வேண்டிய படம்!

ராஜமௌலியின் திறமை மிகவும் பாராட்டத்தக்கது. இவரின் மிகுந்த கடின உழைப்பு இல்லாமல் இந்த மகத்தான படமும்\வெற்றியும் சாத்தியமல்ல.

அதே சமயம்  ராஜமௌலியை உயர்த்தி பேசுவதாய் நினைத்துக்கொண்டு தமிழ்நாட்டு இயக்குனர்களை சிலர் இழிவாய் பேசுவது மிகவும் மட்டமான செயல்.

மகதீராவும் ஒரு சரித்திர படம் என்பதால் ராஜமௌலிக்கு முன்னரே ஒரு அனுபவம் இருந்திருக்கிறது.

ராஜமௌலியை விட தொழில்நுட்பத்தை மிகவும் நன்கு அறிந்தவர்கள்  என்றால் இரண்டு நபர்களை நான் சொல்வேன்.

“பத்மஸ்ரீ” கமல் ஹாசன் மற்றும் ஷங்கர்..!!!

இவர்கள் இந்த மாதிரியான சரித்திர படங்களை தொட்டுருந்தால் இதை விடை சிறப்பாக செய்துருப்பர். போர் காட்சிகள் கூட இன்னும் மிக பிரம்மாண்டமாய் வந்துருக்கும் என்பதே என் தாழ்மையான கருத்து.

Kamal-Hassan-Image

கமல்ஹாசனின் திறமையை விடவா ராஜமௌலியின் திறமை பெரிது..?

1997 ம் ஆண்டு எடுக்கப்பட்ட “மருதநாயகம்” ட்ரைலர் உங்களுக்காக.

இது 18 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எடுக்கப்பட்டது என்றால் நம்ப முடிகிறதா..?

இந்த படம் எடுத்து வெளிவந்துருந்தால் கமல் அப்போதே இந்தியாவின் தலை சிறந்த இயக்குனர் ஆகிருப்பார்!

இந்தியன், அந்நியன், எந்திரன் வந்தபோது வாய்பிளந்து பார்த்தவர்கள் தான் இப்போது ஷங்கரை இறக்கி பேசுகின்றனர்.

“ஐ” எதிர்பார்த்த அளவுக்கு திருப்தி அளிக்கவில்லை என்பதால் அந்த படத்தின் இயக்குனரை குறைத்து மதிப்பிட வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை.

சரித்திர கதைக்களம் அமையும் போது இவர்கள் இருவரும் பிரம்மாண்டமாய் சாதிப்பர். உலகமே பாராட்டும்.

அதுவரைக்கும் அவரவர் திருவாயை மூடிகினு வேலை செய்யலாம்:-)))

–  கபிலன்

சென்னை, ராஜஸ்தான் அணிகளுக்கு 2 ஆண்டுகள் தடை (முழு விவரம்)

oNSXTOL.jpg

ஐபிஎல் கிரிக்கெட் போட்டியில் ஸ்பாட் ஃபிக்ஸிங் மற்றும் சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்ட வழக்கில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் ஆகிய அணிகளுக்கு 2 ஆண்டுகள் தடை விதித்து உச்ச நீதிமன்றத்தால் நியமிக்கப்பட்ட நீதிபதிகள் குழு தீர்ப்பு அளித்தது  . மேலும், ஐபிஎல் சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்ட குருநாத் மெய்யப்பன், ராஜ்குந்த்ரா ஆகியோர் கிரிக்கெட் தொடர்பான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட தடை விதித்தது.இந்தத் தடை காரணமாக, அடுத்த இரண்டு ஐபிஎல் போட்டிகளில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் ஆகிய அணிகள் விளையாட முடியாது.

இந்த தண்டனை, பிசிசிஐ மற்றும் ஐபிஎல்லில் மிகப் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என நம்பப்படுகிறது.

முன்னதாக, கடந்த 2013-ம் ஆண்டு ஐபிஎல் கிரிக்கெட் போட்டியில் எழுந்த சூதாட்ட புகார் கிரிக்கெட் உலகையே உலுக்கியது. ஸ்ரீசாந்த் உள்ளிட்ட 3 வீரர்களின் கிரிக்கெட் வாழ்க்கைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டது. அப்போது பிசிசிஐ தலைவராக இருந்த சீனிவாசன் தனது பதவியை இழந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

தீர்ப்பு விவரம்:

பிசிசிஐ தொடர்பான கிரிக்கெட் போட்டிகள், விவகாரங்கள் தொடர்பாக குருநாத் மெய்யப்பன், மற்றும் ராஜ் குந்த்ரா ஈடுபட வாழ்நாள் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. எந்த ஒரு கிரிக்கெட் விவகாரத்திலும் ஈடுபட இருவருக்கும் 5 ஆண்டுகள் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

தீர்ப்பின் செயல்முறை பகுதியை வாசித்த நீதிபதி, மெய்யப்பன் செயல்பாடுகள் பற்றி கூறும்போது, “அவர் ஊழல்-தடுப்பு விதிமுறைகளை கடுமையாக மீறியுள்ளார். ஐபிஎல் செயல்முறை விதிகளை மீறியுள்ளார். ஒரு அணியின் அதிகாரியாக, விளையாட்டில் கடைபிடிக்க வேண்டிய விஷயங்களை குருநாத் மெய்யப்பன் கடைபிடிக்கவில்லை” என்றார்.

மேலும், குருநாத் மெய்யப்பன் சூதாட்டத்தில் ரூ.60 லட்சம் இழந்திருக்கிறார். இது மிகவும் பயங்கரமான சூதாட்டப் பழக்கத்தை எடுத்துக் காட்டுகிறது. அவர் தனது 40 வயதில், தான் செய்யும் செயல்களின் விளைவுகள் பற்றி அறியவில்லை என்றும், ஆட்டத்தில் அது ஏற்படுத்தும் தாக்கம் தனக்கு தெரியாது என்றும் கூறலாகாது.

அதே போல் ராஜஸ்தான் அணி உரிமையாளர் ராஜ் குந்த்ரா மீதான தடை உத்தரவு பற்றி கூறும்போது, குந்த்ரா தான் பிரிட்டன் குடிமகன் என்கிறார். மேலும் சூதாட்டம் இங்கு சட்டவிரோதமானது என்று தனக்கு தெரியாது என்று கூறுவதை ஏற்க முடியாது. “உண்மையில் ஆட்டத்தை நேசிப்பவராக அவர் இருந்தால் சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்க மாட்டார்” என்று தீர்ப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

மேலும், இத்தீர்ப்பில், குருநாத் மெய்யப்பன், ராஜ் குந்த்ரா செய்த தவறுகள், விதிமீறல்கள் பிசிசிஐ-யின் மதிப்புக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தியுள்ளது. இவர்கள் தவறுகள் இவர்களுடன் மட்டும் நின்று போய் விடுவதில்லை என்பதால் இவர்கள் சார்ந்த அணியையும் அதன் உரிமையாளரையும் தடை செய்ய வேண்டியுள்ளது. 
ஐபிஎல் சூதாட்ட விவகாரம் காலவரிசை: 

மே, 16, 2013, ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வீரர்கல், ஸ்ரீசாந்த், அன்கீட் சவான், அஜித் சாண்டிலா ஆகியோர் சூதாட்டம் தொடர்பாக பிடிபட்டனர்.

மே, 34, சூதாட்ட குற்றச்சாட்டில் குருநாத் மெய்யப்பன் கைது செய்யப்பட்டார்.

ஜூன் 2: என்.சீனிவாசன் பிசிசிஐ தலைவர் பதவியிலிருந்து விலகினார்.

அக்.8 : நீதிபதி முத்கல் தலைமையிலான விசாரணைக்குழு உச்ச நீதிமன்றத்தினால் அமைக்கப்பட்டது.

பிப்.10, 2014: விசாரணைக் குழு சூதாட்டத்துக்காக மெய்யப்பன் மீது குற்றஞ்சாட்டியது.

ஏப்.22. விசாரணையை கமிட்டி தொடருமாறு உச்ச நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியது.

நவ. 17: வீரர்கள் நடத்தை விதிமுறைகளை மீறியுள்ளதை சீனிவாசன் புறக்கணித்துள்ளார் என்று விசாரணைக்குழு குற்றம்சாட்டியது.

ஜனவரி 22, 2015, சூதாட்ட நடைமுறைகளை கண்டு கொள்ளாமல் இருந்ததாகவும், மேலும் முறைகேடுகளை மறைக்க முயன்றதாகவும், விசாரணைக்குழுவை திசை திருப்பியதாகவும் சீனிவாசன் மீது உச்சநீதிமன்றம் குற்றம் சாட்டியது.

ஐபிஎல் ஊழல் குற்றச்சாட்டை விசாரித்த நீதிபதி முகுல் முத்கல் தனியார் தொலைக்காட்சி ஒன்றுக்கு கூறும்போது, “இது ஒரு வலுவான தண்டனைதான். இது மிகவும் சரியானதுதான். கிரிக்கெட் ஆட்டத்தை சுத்தப்படுத்துவதில் இத்தகைய தண்டனைகள் நீண்ட காலம் தன் பங்களிப்பை ஆற்றும். பொதுமக்கள் நம்பிக்கையும் தக்கவைக்கப்படும். ஒருநபர் எவ்வளவு செல்வாக்கு மிகுந்தவராக இருந்தாலும் அவர் மீது நடவடிக்கை பாயும் என்பது இதன் மூலம் நிரூபணமாகியுள்ளது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் உரிமையாளர்கள் அந்த அணியை அடுத்த 2 ஆண்டுகளுக்கு நடத்த முடியாது. எனவே இந்தியா சிமெண்ட்ஸ், மற்றும் ஜெய்ப்பூர் ஐபிஎல் லிமிடெட் ஆகிய நிறுவனங்கள் தங்கள் அணிகளான முறையே சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் உரிமைதாரர் தகுதியை கைவிட்டால், மற்றவர்கள் இந்த அணியை வாங்கி விளையாடச் செய்ய வாய்ப்புள்ளது.

சூரியன் 2030ம் ஆண்டில் உறங்கும் நிலைக்கு செல்லும்: அறிவியலாளர்கள் எச்சரிக்கை

201507111813311520_Scientists-Warn-Sun-Will-Go-to-Sleep-in-2030-Could-Cause_SECVPF

இங்கிலாந்தின் வேல்ஸ் நகரின் லேண்டட்னோ பகுதியில் வானியல் வல்லுநர்கள் மற்றும் விண்வெளி விஞ்ஞானிகள் என 500 பேர் கூடி தேசிய வானியல் சந்திப்பு 2015 (நம்2015) என்ற பெயரிலான மாநாட்டில் கலந்து கொண்டனர்.
இந்த மாநாடு கடந்த ஜூலை 5 முதல் 9ந்தேதி வரை நடந்தது.  இங்கிலாந்தில் பெரிய அளவில் தொழில்முறை வானியல் தொடர்புடைய நிகழ்ச்சியாக இந்த மாநாடு நடைபெறுவது வழக்கம்.  இந்த மாநாட்டில் உலகம் முழுவதிலும் உள்ள முன்னணி ஆராய்ச்சியாளர்கள், பல்வேறு துறைகளில் தங்களது சமீபத்திய ஆய்வு பணிகள் குறித்த விவரங்களை சமர்ப்பித்திடுவர்.  இந்த நம்2015 மாநாட்டில் பேசிய நார்தம்ரியா பல்கலை கழகத்தை சேர்ந்த பேராசிரியர் வேலண்டினா ஜர்கோவா என்பவர் சூரியனின் இயக்க சக்தி குறித்த புதிய மாடல் ஒன்றை குறித்த முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளார்.  இந்த புதிய மாதிரி வடிவம் சூரியனின் செயல்பாடு குறித்து எதிர்பாராத வகையில் துல்லியமிக்க கணிப்புகளை உருவாக்குகிறது.

நமது சூரியன் 11 வருட இயக்க சுற்றுகளை கொண்டுள்ளது.  அது உச்சகட்ட காலங்களில், சூரிய கதிர்வீச்சுகளை வெளியிடுவதுடன சூரிய புள்ளிகளையும் கொண்டிருக்கும்.  இந்த காலகட்டங்களில் அதன் மேற்பரப்பில் இருந்து காந்த தன்மை கொண்ட ஆற்றல்மிக்க துகள்கள் வெடித்து சிதறி விண்வெளியில் நீரோடை போன்று பரவ கூடும்.  இந்த வெளியீடுகள் செயற்கை கோள்கள் மற்றும் பூமியில் உள்ள மின்சார இணைப்புகள் ஆகியவற்றை பாதிக்க கூடும்.  இந்த செயல்பாடு உறங்கும் காலங்களில் நின்று போகும் சூழலும் உள்ளது.  ஆனால் இந்த 11 வருட சுற்றில் சூரியனின் அனைத்து செயல்பாடுகளையும் கணிக்க இயலுவதில்லை.  அது சில நேரங்களில் கணிப்பிற்கு உட்படாத ஒன்றாகவும் உள்ளது.

ஜர்கோவா மற்றும் அவரது சக பணியாளர்கள் (பிராட்போர்டு பல்கலைகழகத்தை சேர்ந்த பேராசிரியர் சைமன், லமனோசோவ் மாஸ்கோ மாநில பல்கலை கழகத்தை சேர்ந்த டாக்டர் ஹெலன் பப்போவா மற்றும் ஹல் பல்கலை கழகத்தை சேர்ந்த டாக்டர் செர்கெய் ஜர்கோவ்) ஆகியோர் இந்த வேறுபாடு குறித்து அறிய இரட்டை டைனமோ முறை ஒன்றை கண்டறிந்துள்ளனர்.  அனைத்து நட்சத்திரங்களையும் போன்று, டைனமோவின் இயக்கம் போன்று சூரியன் மிக பெரிய அணுக்கரு பிளவு உலை போன்று சக்தி வாய்ந்த காந்த புலங்களை உருவாக்க கூடியது.

ஜர்கோவாவின் குழு உருவாக்கியுள்ள மாதிரி வடிவத்தின்படி, சூரியனில் இரண்டு டைனமோக்கள் செயல்படுகிறது என அவர்கள் கூறுகின்றனர்.  ஒன்று மேற்பரப்பிலும் மற்றொன்று அதன் மைய பகுதியிலும் உள்ளது.  அதன்படி, இதற்கு முன்பிருந்ததை விட மிக துல்லியமுடன் சூரிய சுற்றின் நோக்கங்கள் குறித்து இந்த இரட்டை டைனமோ முறை விளக்க கூடும் என அவர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.  வருங்காலத்தில் சூரியனின் செயல்பாடு குறித்து மேம்பட்ட கணிப்புகளுக்கு இது வழிவகுக்கும் என்றும் அவர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.

இந்த இரண்டு டைனமோக்களிலும் காந்த அலைகளுடன் தொடர்புடைய பொருட்கள் காணப்படுகின்றன.  சூரியனின் உட்புற பகுதியில் உள்ள இரு வேறு அடுக்குகளில் இருப்பது போன்று இவை உள்ளன.  அவை இரண்டும் தோராயமுடன் 11 வருட கால அளவில் அதிர்வெண்களை கொண்டு உள்ளன.  இந்த அதிர்வெண் சிறிதளவு வேறுபட கூடும் (இரண்டிலும்) என்று ஜர்கோவா கூறியுள்ளார்.  இந்த இரு காந்த அலைகளும் ஒன்றை ஒன்று பலப்படுத்தி அதிதீவிர செயல்பாட்டு தன்மையுடன் இயங்கும்.  அல்லது அவை இரண்டும் உறங்கும் நிலைக்கு செல்லும்.

இந்த முறையில் தங்களது கண்டுபிடிப்புகளை குறித்து விளக்கி கூறியுள்ள ஜர்கோவா தலைமையிலான குழுவினர் அதன்படி வருகிற 2030ம் ஆண்டில் சூரியன் உறங்கும் நிலைக்கு செல்லும் என்றும் அதன் வெப்பநிலை அதிக அளவில் குறையும் என்றும் தங்களது கணிப்பு குறித்து கூறியுள்ளனர்.  இதனால் ஐஸ் ஏஜ் எனப்படும் சிறிய அளவிலான புதிய பனி காலம் தோன்ற கூடும் என ஆய்வாளர்களால் கூறப்படுகிறது.